”Fåglar från början” 11 februari

En repris på förra årets studiecirkel. Grundläggande om fåglars byggnad och dräkter, födoval, fortplantning, flyttning m.m. Vid 5-6 inneträffar och ett par uteträffar ska vi försöka lägga grunden för ett fortsatt fågelintresse. Nästa träff är tisdag den 11 februari kl 19:00 på Studiefrämjandet, Lilla Västergatan 30, Ystad. Frågor till Bert Rydhagen, 0411-169 79.  

Läs mer