Årsmöte 26 maj

Digitalt årsmöte onsdagen den 26 maj kl. 19.00. Föranmälan krävs till: ystad@naturskyddsforeningen.se Dagordning samt verksamhetsberättelse finns i slutet av tidningen YstadNatur Klicka här för att läsa digitalt. Länk till mötet samt bokslut, revisionsberättelse, barnrättsplan och valberednings förslag skickas via e-post till alla anmälda. Anmäl senast 3 dagar före stämman.

Läs mer