Inventering av Nybrofältet

Sommaren 2021 inventerades växter och insekter på Nybrofältet mellan Köpingebros naturreservat och Ystad Golfklubb (fältet söder om Nybroån).

Amelie och Moa håvar insekter. Maj och Anna artbestämmer.

Nea på väg med en insekt fångad i burk.

Nedan ett axplock av allt liv på ängen. Det mest spektakulära fyndet vi gjorde var Svartfläckig blåvinge, som omfattas av EU:s habitatdirektiv bilaga 4 och är fridlyst. Den är bedömd som NT, nära hotad, i rödlistan men var tidigare VU, sårbar. Den alltså på tillbakagång. Ett annan ovanlig art var Hedpärlemorfjäril, som likt föregående art är klassad som NT efter att tidigare varit VU. Hela listan över insekter som hittades finns nedan (efter bilderna).

De mest intressanta växterna som finns på Nybrofältet är dvärgserradella, sandlusern, backsilja, backtimjan. De är rödlistade. Dessutom knölsmörblomma, ljung och backnejlika, jungfrulin, axveronika m.fl. Tabell med inventerade växter

Ängsmetallvinge

Luktgräsfjäril

Bredbrämad bastardsvärmare

Jord- eller trädgårdshumla

Grön vårtbitare

Svartfläckig blåvinge

Tistelfjäril

Tosteblåvinge

Backtimjan

Slåttergräsfjäril

Mindre guldvinge

Backnejlika

Knölsmörblomma

Dvärgserradella

Fjärilar

Slåttergräsfjäril
Luktgräsfjäril
Kamgräsfjäril
Mindre guldvinge
Rovfjäril
Mindre tåtelsmygare
Svartfläckig blåvinge
Nässelfjäril
Rovfjäril
Hedpärlemorfjäril

Bastardsvärmare

Ängsmetallvinge
Bredbrämad bastardsvärmare

Humlor

Åkersnylthumla
Jordsnylthumla
Sydsnylthumla
Åkerhumla
Trädårdshumla
Haghumla
Mörk jordhumla
Gräshumla

Vårtbitare

Grön vårtbitare

Dela

Kommentera

One thought on “Inventering av Nybrofältet

  1. Hej, idag hittade vi vinkelbandat ordens fly precis nedanför kanten ner mot ån. Nära där fiskarna brukar parkera, bredastensbron/Nybrofältet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.