Bolshögs ängar

Över 10 år har ängsprojektet Bolshögs ängar pågått och för varje år ökar antalet arter i både flora och fauna. Simon Lundin guidade oss genom sina ängar med fokus på biologisk mångfald. Ett tjugotal besökare deltog under två timmars ängsvandring där nyckelarter, kulturhistoria, ängsskötsel och dammen med klockgrodor avhandlades.

Läs mer