Fåglar, studiecirkel, söndag 20 augusti

Tema: Vadare + Tips på bra fågellitteratur (appar, hemsidor) Plats: Morfars hamn (Skillinge) + + lämpligt område beroende på aktuella observationer Samling: Söndag den 20/8 kl 10.00 på Ystad Stadsbiblioteks parkering. Anmälan: Kontakta någon av ledarna nedan; Kontakt: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-2144367, Gert Ljungqvist, torgel.ljungqvist@gmail.com, 0739-884 527.  

Läs mer

Studiecirkel om Fåglar startar den 20 augusti

Bli duktig på fåglar – inbjudan till serie med fågelutflykter Detta är en inbjudan till en serie utflykter där vi helt koncentrerar oss på fåglar. Startdatum är 20/8 och 10/9. Därefter fortsätter de som är med – med en utflykt per månad. Datum för ytterligare utflykter bestäms när vi träffas. Naturskyddsföreningen i Ystad och Studiefrämjandet […]

Läs mer

Båtutflykt Ystad 13 augusti – OBS: Föranmälan!

** Inställt p.g.a. hårda vindar ** 13/8 (Söndag) Vad för liv finns på havets botten – båtutflykt med Patrik P-dyk Vi kommer att använda bottenskrapa för att undersöka vad det finns för liv på havets botten – utanför Ystad. Vilka organismer döljer sig i ålgräsängarna? Finns det botten som är död? Vet du hur en […]

Läs mer

Hörjelgården söndag 9 juli

Hörjelgården Hörjelgården med omgivande marker – som ägs av länsförbundet – är en rest av det gamla kulturlandskapet.Ambitionen är att sköta en bit mark på sätt som minner oss om 1700-talet. Det handlar om slåtterängar, små åkertegar och betad utmark. En viktig del av stiftelsen Hörjelgårdens arbete handlar om praktisk naturvård i form av skötsel […]

Läs mer

Fjärilar i Sandhammaren söndag 11 juni

Fjärilar i Sandhammaren Vilka fjärilar kan vi hitta i Sandhammarens naturreservat? Mångfalden är stor. Kanske ser vi fler fjärilar i år än under fjorårets exkursion? I år följer vi fjärilsforskaren Lars Pettersson i spåren. Förutom att forska om fjärilar vid Lunds universitet, så samordnar han fjärilsövervakningen. Han kommer att berätta om de olika fjärilarna som vi ser och […]

Läs mer

Oxhagen & Ållskog lördag 3 juni

Oxhagen & Ållskog – Ystads senaste Naturreservat Efter en 35 år lång process har så äntligen Oxhagen naturreservat blivit verklighet. Beskedet kom så sent som i december 2016, då regeringen avslog ett överklagande till regeringen. Oxhagen/Ållskog är beläget cirka 11 km norr om Ystad och arealen uppgår till 176,3 hektar. Här finns mycket artrika torra […]

Läs mer

Fyledalen söndag 28 maj

Fladdermöss och musslor i Fyledalen Detta kan bli något alldeles extra. Fyledalen är förstås extremt vacker så här års. Vi kommer därtill att rikta blickarna mot särskilt exklusiva aspekter: målarmusslor och fladdermöss. Den tjockskaliga målarmusslan har återinplanterats i Fyledalen på samma gång som ån förlängts med 700 meter – återskapad meandring. Detta har skett med […]

Läs mer

Ingelstorps mosse 14 maj

Vi lyssnar efter grodor och fåglar, får koll på vilka blommor som blommar samt uppdaterar oss om läget vad gäller länsstyrelsens skötsel av naturreservatet. Tid & plats för samling: 17.00, Ystads bibliotek/parkeringen Att tänka på: Ta med stövlar/kängor, kikare, lupp och bestämningslitteratur. Ansvarig: Margareta Nörregård, hage44@swipnet.se, 0411-52 61 30

Läs mer

Kristianstads vattenrike – fåglar 6 maj

Vi besöker de bästa fågellokalerna i Vattenriket: Håslös ängar, Äspet, Hercules dammar, Pulken med Egeside träsk och Linnerundan. Artbestämning i samarbete J Har vi tur ser vi den alltmer akut utrotningshotade rödspoven! Tid & plats för samling: 07.00, Ystads bibliotek/parkeringen Att tänka på: Ta med kikare, tubkikare, fågelbok, stövlar/kängor och en hel del fika! Ansvarig: […]

Läs mer