Lär dig mer om svampar söndag 24 september

Lär dig mer om svampar – i Röddinge Jan Friheden kommer att föreläsa och leda exkursionen. Jan är en mycket kunnig mykolog och det inkluderar kunskap om svamparna även i ett bredare perspektiv än bara artbestämning. Vilka svampar vågar du äta och inte äta – Jan vet definitivt svaret! Tid & plats för samling: 09.00, […]

Läs mer

Hjortbröl lördag 16 september

Hjortbröl i Fyledalen Vi fullföljer traditionen att lyssna på kronhjortarnas karakteristiska bröl i kvällningen. Denna gång kommer Carl Piper att delta och berätta om sitt perspektiv på kronhjorten. Visste ni att det i mitten på 1800-talet endast fanns ca 100 kronhjortar kvar i Sverige (nominatrasen). Utbredningsområdet begränsade sig då till centrala Sydskåne med centrum på […]

Läs mer

Fågelcirkel träff 2, söndag 10 september

10 september – änder och doppingar i Krageholmssjön Dagens tema är änder och doppingar. Så här års brukar det vara rikligt med fåglar i Krageholmssjön. Förbered dig gärna genom att titta i fågelböcker och på nätet, följande arter: Skäggdopping, Gråhakedopping, Svarthakedopping, Smådopping, Gravand, Bergand, Knipa, Vig, Bläsand, Brunand, Gräsand, Snatterand, Skedand, Kricka, Årta, Stjärtand Salskrake, […]

Läs mer

Fåglar, studiecirkel, söndag 20 augusti

Tema: Vadare + Tips på bra fågellitteratur (appar, hemsidor) Plats: Morfars hamn (Skillinge) + + lämpligt område beroende på aktuella observationer Samling: Söndag den 20/8 kl 10.00 på Ystad Stadsbiblioteks parkering. Anmälan: Kontakta någon av ledarna nedan; Kontakt: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-2144367, Gert Ljungqvist, torgel.ljungqvist@gmail.com, 0739-884 527.  

Läs mer

Studiecirkel om Fåglar startar den 20 augusti

Bli duktig på fåglar – inbjudan till serie med fågelutflykter Detta är en inbjudan till en serie utflykter där vi helt koncentrerar oss på fåglar. Startdatum är 20/8 och 10/9. Därefter fortsätter de som är med – med en utflykt per månad. Datum för ytterligare utflykter bestäms när vi träffas. Naturskyddsföreningen i Ystad och Studiefrämjandet […]

Läs mer

Båtutflykt Ystad 13 augusti – OBS: Föranmälan!

** Inställt p.g.a. hårda vindar ** 13/8 (Söndag) Vad för liv finns på havets botten – båtutflykt med Patrik P-dyk Vi kommer att använda bottenskrapa för att undersöka vad det finns för liv på havets botten – utanför Ystad. Vilka organismer döljer sig i ålgräsängarna? Finns det botten som är död? Vet du hur en […]

Läs mer

Hörjelgården söndag 9 juli

Hörjelgården Hörjelgården med omgivande marker – som ägs av länsförbundet – är en rest av det gamla kulturlandskapet.Ambitionen är att sköta en bit mark på sätt som minner oss om 1700-talet. Det handlar om slåtterängar, små åkertegar och betad utmark. En viktig del av stiftelsen Hörjelgårdens arbete handlar om praktisk naturvård i form av skötsel […]

Läs mer

Fjärilar i Sandhammaren söndag 11 juni

Fjärilar i Sandhammaren Vilka fjärilar kan vi hitta i Sandhammarens naturreservat? Mångfalden är stor. Kanske ser vi fler fjärilar i år än under fjorårets exkursion? I år följer vi fjärilsforskaren Lars Pettersson i spåren. Förutom att forska om fjärilar vid Lunds universitet, så samordnar han fjärilsövervakningen. Han kommer att berätta om de olika fjärilarna som vi ser och […]

Läs mer

Oxhagen & Ållskog lördag 3 juni

Oxhagen & Ållskog – Ystads senaste Naturreservat Efter en 35 år lång process har så äntligen Oxhagen naturreservat blivit verklighet. Beskedet kom så sent som i december 2016, då regeringen avslog ett överklagande till regeringen. Oxhagen/Ållskog är beläget cirka 11 km norr om Ystad och arealen uppgår till 176,3 hektar. Här finns mycket artrika torra […]

Läs mer