5/3 (Söndag) Tillfälliga våtmarker

Tidigt på våren bildas det (vissa år) tillfälliga våtmarker. Det beror på mycket vatten i kombination med långsam dränering. Detta kan ge en bild av var det borde finnas permanenta våtmarker, om inte utdikningen genomförts. Det är intressant information inför framtida åtgärder för att förmå markägare att återskapa våtmarker på rätt ställen. Det blir en […]

Läs mer

Årets bilder 7 december

Det stora intresset medför att vi sätter en tidsgräns för att alla ska få visa sina bilder. Förslag: max tio minuter per bildvisare. Tala med Göran Gustafson, 0411-55 21 66. Från Ystads Stadsbiblioteks parkering kl. 18:30. Plats: Tomelilla Folkhögskola kl 19:00. Frågor till Bert Rydhagen 0706-599 672.

Läs mer