Rapporter hösten 2012

Krageholmssjön 25 november

 

 

Foto: Lisbeth Borgström

Vandring vid Ellestadssjön, norr om Krageholmssjön.

13 personer kämpade i den grå novembersöndagen med småregn längs Roligvägen och på lerig åker ner till Ellestadssjön. Där låg en flock Storskrake med glänsande vit/rosa bröst.

3 havsörnar rörde sig över skogen där det i år föddes upp 2 ungar.

På återvägen valde vi en stig längs sjökanten.

Lisbet Borgström


Nybroån 11 november

 

Nybroån. Foto: Lisbeth Borgström.

17 personer vandrade längs Nyrboån fram tll Barevad under söndagsmorgonen.

Av Anders Karlsson från YFS Ystads Fiskevårds och Sportfiskeförening som ledde vandringen fick vi höra hur Nybroån uppnått sin goda ekologiska status.

Restaurering har gjorts efter att utsläppen minskat eller upphört.

Mängden havsöring har ökat från 0 till 12 000 som toppnotering.

Lisbeth Borgström


Bildvisning 5 november

 

Bildvisning i Norreportskolan.

Göran Gustafson berättade och visade bilder på temat ”Östersjökust och orörd natur i östra Polen”

Ett 40-tal personer kom till Norreportskolan för att se Görans bilder och höra honom berätta om sina resor till Polen.

Bland annat fick vi se och höra om hans möte med vilda visenter. I Polen har visenten placerats ut efter att ha varit utrotad under många år. Detta har även Polen varit – landet Polen fanns inte på kartan under 125 år.

Helén Nilsson


Skogsvandring 21 oktober

 

Ett av de enorma träden i Skogshejdan. Foto: Lisbeth Borgström

18 personer deltog i söndagens exkursion i Skogshejdan.

Infarten till Skogshejdan gjordes via Baldringe 15. Dimman låg tät. Inne i hejdan förvånades vi över vildsvinens framfart som återigen ökat.

Paul Axelsson berättade hur Skogshejdan liksom andra fäladsmarker är en rest av det gamla samhällets utmarker.

Hejda är ett äldre ord som betyder inhägnat område.

Hit planerar vi en vår exkursion då fågelsången är riklig, näktergal och gök.

Lisbeth Borgström


NFY Trelleborg 60 år 18-19 oktober

 

Hans Hansson LTH.

I två dagar firade NFY Trelleborg sitt 60 års jubileum.

Två intressanta dagar med kretsen i Trelleborg som firade sitt 60 års jubileum.

Under punkten Havsnivåhöjningar – hur påverkas vår kust – berättade Bert Rydhagen och Kerstin Svensson från Ystadkretsen om klimataktiviteten där vi målade förmodad strandlinje på St. Östergatan i Ystad.

Bilden visar Hans Hansson, professor i teknisk vattenresurslära på LTH, som hjälpt Ystads Kommun att med ”Sand på strand” lyckats kvarhålla sanden.

Lisbeth Borgström


Hjortbröl 13 september

 

Ingmar Jönsson visar upp ett fällehorn från en älg.

Ingmar Jönsson, ordförande i Tomelillakretsen, berättade för oss om våra olika hjortdjur och deras beteende innan vi gav oss ut i mörkret för att lyssna på bröl.

Från parkeringen vid Baldringe kyrka vandrade vi i väg i mörkret, med ficklampans hjälp, till en utmärkt lyssningsplats.

Denna kväll var det alldeles vindstilla, ca 8 grader och en stjärnklar himmel.

Vi fick höra 3-4 kronhjortar bröla där ute i mörkret. En av dem var väldigt nära. Mellan brölandet kunde vi höra en kattuggla ropa. Det var en mäktig känsla att stå där i mörkret, se några stjärnor falla och höra dessa djur – men inte se dem.

Stort tack till Tomelillakretsen som arrangerade denna exkursion.

Helén Nilsson


Sandskogens Dag 9 september

 

Viktor såg glad ut efter en ridtur på ponnyn Jacky

I över två decennier har Sandskogens Dag arrangerats av NFY tillsammans med andra föreningar med verksamhet i Sandskogen.

I år var våra medarrangörer:

Korpen Ystad, KFUM-scouterna, Planteringsvännerna, Friluftsfrämjandet, Ystads Allehanda, Ystads Ridklubb, Ystads Orienteringsklubb, Katastrofhjälp Fåglar och Vilt.

 

Scouterna bjöd på stekta äppleskivor och räv!

Denna varma och soliga söndag möttes barn och vuxna av olika aktiviteter i Ystads Sandskog. Den traditionella tipsrundan, ponnyridning, håvning i den lilla dammen, krabbelurer, gissa trässlag, grillade äppleskivor, växter, en annorlunda räv osv. Och framför allt av den slående vackra Sandskogen.

Vi uppskattar att vi i år hade mellan 250-300 besökare. Väl mött igen nästa år!

 

Gun, Gertie och Gudrun artbestämmer växter.

 

Vad finns det för levande varelser i dammen?


Svaren på frågorna:

VUXEN:

1 X Kornsparv
2 X Drottning
3 2 Fästing
4 1 Spansk Skogssnigel
5 1 Tall
6 2 Säv
7 X Vargspindel
8 1 Fälttävlan
9 X Blomfluga
10 X 13
11 2 80-talet
12 2 Al
13 2 Gråsugga

Svaren på frågorna:

BARN:

1 X Hök
2 1 Allemansrätten
3 2 Orange och Vit
4 2 Blåval
5 X Slånbär
6 1 Insekter
7 1 Bikolibri
8 X Röda
9 2 Hjortron
10 X Nasse
11 2 Afrika
12 X Skata
13 1 Kantarell

Ett varmt tack till de föreningar som ställer upp och som gör det möjligt att en uppskattad ”Sandskogens Dag” kan leva vidare.

Naturskyddsföreningen Ystad


Cykelexkursion 25 augusti

 

Skarviken. Foto: Lisbeth Borgström

Vi var 16 personer som cyklade på den nylagda cykelleden hela vägen från Ystad till Skarviken

På bilden berättar Bert Rydhagen om vad som är unikt med platsen.

Vi såg betesdjuren där en ko gick med sin kalv. Någon berättade om att det synts säl utanför kusten.

Blåstången är en god indikator på att miljön är god.

Lisbeth Borgström

 

Krageholmssjön 25 november

 

Foto: Lisbeth Borgström

Vandring vid Ellestadssjön, norr om Krageholmssjön.

13 personer kämpade i den grå novembersöndagen med småregn längs Roligvägen och på lerig åker ner till Ellestadssjön. Där låg en flock Storskrake med glänsande vit/rosa bröst.

3 havsörnar rörde sig över skogen där det i år föddes upp 2 ungar.

På återvägen valde vi en stig längs sjökanten.

Lisbet Borgström


Nybroån 11 november

 

Nybroån. Foto: Lisbeth Borgström.

17 personer vandrade längs Nyrboån fram tll Barevad under söndagsmorgonen.

Av Anders Karlsson från YFS Ystads Fiskevårds och Sportfiskeförening som ledde vandringen fick vi höra hur Nybroån uppnått sin goda ekologiska status.

Restaurering har gjorts efter att utsläppen minskat eller upphört.

Mängden havsöring har ökat från 0 till 12 000 som toppnotering.

Lisbeth Borgström


Bildvisning 5 november

 

Bildvisning i Norreportskolan.

Göran Gustafson berättade och visade bilder på temat ”Östersjökust och orörd natur i östra Polen”

Ett 40-tal personer kom till Norreportskolan för att se Görans bilder och höra honom berätta om sina resor till Polen.

Bland annat fick vi se och höra om hans möte med vilda visenter. I Polen har visenten placerats ut efter att ha varit utrotad under många år. Detta har även Polen varit – landet Polen fanns inte på kartan under 125 år.

Helén Nilsson


Skogsvandring 21 oktober

 

Ett av de enorma träden i Skogshejdan. Foto: Lisbeth Borgström

18 personer deltog i söndagens exkursion i Skogshejdan.

Infarten till Skogshejdan gjordes via Baldringe 15. Dimman låg tät. Inne i hejdan förvånades vi över vildsvinens framfart som återigen ökat.

Paul Axelsson berättade hur Skogshejdan liksom andra fäladsmarker är en rest av det gamla samhällets utmarker.

Hejda är ett äldre ord som betyder inhägnat område.

Hit planerar vi en vår exkursion då fågelsången är riklig, näktergal och gök.

Lisbeth Borgström


NFY Trelleborg 60 år 18-19 oktober

 

Hans Hansson LTH.

I två dagar firade NFY Trelleborg sitt 60 års jubileum.

Två intressanta dagar med kretsen i Trelleborg som firade sitt 60 års jubileum.

Under punkten Havsnivåhöjningar – hur påverkas vår kust – berättade Bert Rydhagen och Kerstin Svensson från Ystadkretsen om klimataktiviteten där vi målade förmodad strandlinje på St. Östergatan i Ystad.

Bilden visar Hans Hansson, professor i teknisk vattenresurslära på LTH, som hjälpt Ystads Kommun att med ”Sand på strand” lyckats kvarhålla sanden.

Lisbeth Borgström


Hjortbröl 13 september

 

Ingmar Jönsson visar upp ett fällehorn från en älg.

Ingmar Jönsson, ordförande i Tomelillakretsen, berättade för oss om våra olika hjortdjur och deras beteende innan vi gav oss ut i mörkret för att lyssna på bröl.

Från parkeringen vid Baldringe kyrka vandrade vi i väg i mörkret, med ficklampans hjälp, till en utmärkt lyssningsplats.

Denna kväll var det alldeles vindstilla, ca 8 grader och en stjärnklar himmel.

Vi fick höra 3-4 kronhjortar bröla där ute i mörkret. En av dem var väldigt nära. Mellan brölandet kunde vi höra en kattuggla ropa. Det var en mäktig känsla att stå där i mörkret, se några stjärnor falla och höra dessa djur – men inte se dem.

Stort tack till Tomelillakretsen som arrangerade denna exkursion.

Helén Nilsson


Sandskogens Dag 9 september

 

Viktor såg glad ut efter en ridtur på ponnyn Jacky

I över två decennier har Sandskogens Dag arrangerats av NFY tillsammans med andra föreningar med verksamhet i Sandskogen.

I år var våra medarrangörer:

Korpen Ystad, KFUM-scouterna, Planteringsvännerna, Friluftsfrämjandet, Ystads Allehanda, Ystads Ridklubb, Ystads Orienteringsklubb, Katastrofhjälp Fåglar och Vilt.

 

Scouterna bjöd på stekta äppleskivor och räv!

Denna varma och soliga söndag möttes barn och vuxna av olika aktiviteter i Ystads Sandskog. Den traditionella tipsrundan, ponnyridning, håvning i den lilla dammen, krabbelurer, gissa trässlag, grillade äppleskivor, växter, en annorlunda räv osv. Och framför allt av den slående vackra Sandskogen.

Vi uppskattar att vi i år hade mellan 250-300 besökare. Väl mött igen nästa år!

 

Gun, Gertie och Gudrun artbestämmer växter.

 

Vad finns det för levande varelser i dammen?


Svaren på frågorna:

VUXEN:

1 X Kornsparv
2 X Drottning
3 2 Fästing
4 1 Spansk Skogssnigel
5 1 Tall
6 2 Säv
7 X Vargspindel
8 1 Fälttävlan
9 X Blomfluga
10 X 13
11 2 80-talet
12 2 Al
13 2 Gråsugga

Svaren på frågorna:

BARN:

1 X Hök
2 1 Allemansrätten
3 2 Orange och Vit
4 2 Blåval
5 X Slånbär
6 1 Insekter
7 1 Bikolibri
8 X Röda
9 2 Hjortron
10 X Nasse
11 2 Afrika
12 X Skata
13 1 Kantarell

Ett varmt tack till de föreningar som ställer upp och som gör det möjligt att en uppskattad ”Sandskogens Dag” kan leva vidare.

Naturskyddsföreningen Ystad


Cykelexkursion 25 augusti

 

Skarviken. Foto: Lisbeth Borgström

Vi var 16 personer som cyklade på den nylagda cykelleden hela vägen från Ystad till Skarviken

På bilden berättar Bert Rydhagen om vad som är unikt med platsen.

Vi såg betesdjuren där en ko gick med sin kalv. Någon berättade om att det synts säl utanför kusten.

Blåstången är en god indikator på att miljön är god.

Lisbeth Borgström