Flyttfåglar 6 april

Söndag den 6 april åker vi till Sandhammaren och tittar på flyttfågelsträcket. Kurt Ivarsson leder och vi njuter av vårfåglarnas ankomst. Från Ystads Stadsbibliotek kl 08:00, vid Sandhammaren kl 08:30. Frågor till Kurt Ivarsson, 0708-952 318

Skarviken 15 mars

Vi röjer i Skarviken inför betessäsongen. Vårblommor är lön för mödan. Ta med sekatör, busksax etc. – om du har. Från Ystads Stadsbibliotek kl 14:00. Skarviken kl 14:15. Frågor till Lisbeth Borgström, 0730- 455 212.

”Fåglar från början” 11 februari

Berts koltrast

En repris på förra årets studiecirkel. Grundläggande om fåglars byggnad och dräkter, födoval, fortplantning, flyttning m.m.

Vid 5-6 inneträffar och ett par uteträffar ska vi försöka lägga grunden för ett fortsatt fågelintresse.
Nästa träff är tisdag den 11 februari kl 19:00 på Studiefrämjandet, Lilla Västergatan 30, Ystad.
Frågor till Bert Rydhagen, 0411-169 79.