Program 2018

Fågelklubbens program 2017-18

 

4/2 (Söndag) Var är kornsparvarna på vintern?

Vi kommer att besöka vinterutfodringen för kornsparv vid Hammar. Under ledning av Kurt Ivarsson gör vi ett försök hitta den flock av kornsparvar som finns i området. Den 5/1 2018 sågs hela 52 ex så chansen borde vara hyfsat god att vi får syn på denna raritet. Det är något av ett mysterium vart de kommer ifrån då de är fler till antalet än vad kända häckningar i Sverige ger vid handen. Det är hos lantbrukaren Thomas Hansson som det anlagda vinterutfodringsfältet finns.

Tid & plats för samling:

kl 10.00, parkeringen vid Ystads bibliotek

Att tänka på:

Tag med kikare. Platsen är öppen och oftast mycket blåsig.

Exkursionsledare: Kurt Ivarsson

Ansvarig för aktiviteten: Lisbeth Borgström, lisbeth.borgström@telia.com, 0411-12516

 

15/2 (Torsdag) Hur är det egentligen med rovdjuren i Skåne?

Det vetenskapliga namnet Carnivora är sammansatt av de latinska orden carocarnis (kött) och voro (sluka). Man brukar prata om de fyra eller fem stora rovdjuren i Sverige: varg, lodjur, kungsörn, brunbjörn och järv. Kungsörnen häckar medan varg, lodjur och faktiskt också brunbjörn har setts någon enstaka gång. Under 1800-talet fångades enstaka järvar så långt ner som i Skåne, Blekinge och Småland. Rovfåglar finns det ju många arter av, men av någon anledning har just kungsörnen fått en särställning som rovdjur. Charlotte Hansson är kvällens föredragshållare. Hon sitter i länsförbundets styrelse och forskar kring rovdjur, bl a på Grimsö viltforskningsstation.

Tid & plats för föredrag: 19.00, Studiefrämjandet, Lilla Västergatan 30b

Ansvarig: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 0700-447816

 

7/3 (Onsdag) Vårt vatten – kvalitet, hushållning och naturens överlevnad

Klimatförändringar och förekomsten av vatten i vårt landskap förändras. Vad betyder det för oss, grundvattnet, konsekvenser för djur och växter, möjlighet till fiske, för jordbruket osv. Vilka beslut påverkar vattnet i landskapet och vad kan vi göra? Vi vill samla intresserade föreningar och enskilda till ett informations- och diskussionsmöte om vatten.

På programmet står följande:

  • Föredrag om tillståndet i miljön med fokus på vatten i Ystad som geografiskt område
  • Presentation av en ny satsning där Vattenrådet i Nybroån, Kabusaån och Tygeån samarbetar med Österlens vattenråd.
  • Diskussion och möjlighet att komma med förslag till initiativ
  • Vi tar upp intresseanmälningar för en eller flera studiecirklar om på temat Vatten.

Vi hoppas att detta är intressant och att du har möjlighet att delta. Vi bjuder på fika!

Föranmälan sker till: Margareta Nörregård, hage44@swipnet.se, 070-669 45 59

Tid & plats för möte:

19.00, Glemmingebro medborgarhus

Ansvarig: Margareta Nörregård, 070-669 45 59
hage44@swipnet.se

Arrangör: Naturskyddsföreningen i samarbete med LEADER-projektet: Österlens sköna vattendrag

 

21/3 (Onsdag) Årsmöte

Så var det dags för årsmöte! Årets viktigaste möte för Naturskyddsföreningen i Ystad. Vi vill gärna att du dyker upp. Hela föreningens verksamhet är beroende av att vi genomför ett årsmöte med många deltagare och bra diskussion. Några nya ledamöter ska väljas och du kan komma med synpunkter och förslag. Under kvällen visas bilder från föreningens utflykter det senaste året. Vi bjuder på fika!

Tid & plats för samling: 1900, Norreportskolan Ystad

Ansvariga: Sindre Magnusson (070-2144367, zindres@live.se) och Lisbeth Borgström (0730-455 212, lisbeth.borgstom@telia.com)

 

25/3 (Söndag) Vattenverket i Nedraby

Rent vatten tar vi för givet men det är en hel del jobb som ligger bakom det drickbara vattnet i kranen – för oss med kommunalt vatten. Varifrån kommer vattnet och hur går vattenrening till? Peter Svensson är driftsansvarig och visar oss runt på vattenverket i Nedraby. Det tar ca 2 timmar. Nedraby vattenverk är Ystads kommuns största vattenverk. Nedraby vattenverk ligger beläget i en dalgång utanför Övraby i Tomelilla kommun. På ca 35 meters djup under marken finns en vattenådra med rikliga mängder grundvatten. Området runt omkring vattenverket är skyddsklassat. Fördelen med att vattenverket hämtar sitt vatten från en grundvattentäkt är att det innehåller mindre organiskt material än ett ytvatten. Vattnet genomgår flera reningssteg: syresättning, avhärdning och filtrering samt UV-behandling.

Tid & plats för samling:

12.45, parkeringen, Ystads bibliotek

Ansvarig: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 0700-44 78 16

 

1/4 (Söndag) Vi möter tranorna vid Pulken!

Tranorna dansar, på riktigt men det ska också ses på riktigt. Pulken är det bästa stället i Skåne för tranor – på våren. På senare år har fler än 5000 tranor setts på samma gång (matning sker med korn). Naturreservatet Pulken är ett strandängsområde vid Helge å, en knapp kilometer väster om Yngsjö. Om namnet: ”pulk” eller ”pylke” som betyder liten vattensamling. Pulken är även en bra lokal för vadare och änder så här års. Vi kommer inte att bli ensamma – tranorna har lockat duktigt med folk på senare år. Vi kommer att få guidning av Evert Valfridsson (Nordöstra Skånes Fågelklubb).

Tid & plats för samling: 08.00, parkeringen Ystads bibliotek

Att tänka på: ta med fika!

Ansvarig: Bert Rydhagen, bert.rydhagem@telia.com, 0411-169 79

 

7-8/4 (Lördag & Söndag) Ejderns dag

2017 genomförde Naturskyddsföreningen i Ystad evenemanget ”Ejderns dag” för första gången. I Kåseberga. Föreningen byggde en mediastudio på Kåseberga fisks uteservering. Detta gjorde det möjligt för ca 900 besökare att se fåglar på storbild – live. Allt medan konferencier Ander Wirdheim berättade vad som syntes. Film och foto genererades av fotografer och filmare i fält. Därtill 15 min expertföredrag per timma. Vi kommer att försöka upprepa succén även denna vår! Denna gång sker det i samarbete med länsförbundet. Vi har också support från Event in Skåne och Ystads Turistbyrå. Vi återkommer med detaljerad information om program och tider. Håll koll på föreningens hemsida: https://ystad.naturskyddsforeningen.se/ och på vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/snfystad1/

Evenemanget är gratis.

Tid & plats för samling: 08.00, Kåseberga hamn/Kåseberga rökeri

Ansvariga: Sindre Magnusson (070-2144367, zindres@live.se) och arbetsgrupp/Ejderns dag.

 

29/4 (Söndag) Stenshuvuds nationalpark

Vår egen Simon Lundin (styrelseledamot) på Stenshuvuds naturum. Nu har vi möjlighet att få exklusiv guidning av just Simon, på plats i Nationalparken. Lövsprickning, vårfåglar, en och annan blomma, strandgeologi samt svar på frågan om det bor en flock med dvärgpipistrell på offentliga toaletten. Vi räknar med att få uppleva nationalparken som det heter backstage.

Tid & plats för samling: 08.00, parkeringen vid Ystads bibliotek, 0900 vid naturrum

Att tänka på: ta med fika

Ansvariga: Simon Lundin, 0737-708 705, simonlundin@hotmail.se

 

6/5 (Söndag) Gislövs stjärna

”Stjärnan” utgörs av ett mycket för ögat tilltalande område med stor variation på ganska liten yta. Det är ett grod- och fågelparadis, där man under våren hör sällsynta grodor slåss om utrymmet i fågelkören. Det finns två lövskogsdungar med vacker våraspekt och en del äldre träd. Mellan dessa rinner en bäck i ett öppet beteslandskap omgivet av en mosaik av mindre våtmarker, hällmarker, kärr med mera. Flera rester av stenbrott kan hittas och de groparna är idag vattenfyllda. Kärren är rika och mängder med orkidéer lyser med sin prakt.”

Källa: Naturskyddsföreningen Skåne

Själva skogsområdet blev naturreservat så sent som i slutet på oktober 2017, således en av Skånes yngsta naturreservat, och sannolikt också en av de minsta. Botanikern Åke Andren Sandberg kommer att vara vår exkursionsledare. Botanik är temat och vi kommer särskilt titta på sippor.

Tid & plats för samling: 0915, parkeringen, biblioteket Ystad, 10.00 vid Gislövs stjärna (parkeringen)

Att tänka på: ta med fika, det blir en del vandring i terrängen

Ansvarig: Bert Rydhagen, bert.rydhagen@telia.com, 0411-169 79

 

20/5 (Söndag) Benestads backar

Backarna ligger på Fyledalens nordsluttning. Kalkhaltigt grundvatten bildar porlande bäckfåror vilket är ovanligt. Artrika kalkkärr och stäppartade torrängar är karakteristiska för området. Över 400 olika växter har noterats, tex: jungfrulin, majviva, tätört, backsippa, spåtistel, ängsvädd, jordtistel, svinrot, småvänderot, solvända, ängsnycklar och kärrspira. Den höga kalkhalten i marken gynnar flera snäckor och fjärilsfaunan är artrik och innehåller flera utrotningshotade arter. Sindre Magnusson leder exkursionen.

Tid & plats för samling: 0900, parkeringen Ystads bibliotek

Att tänka på: ta med lupp och flora samt fika

Ansvarig: Sindre Magnusson, live.se, 070-214436

 

22/5 (Tisdag) Biologiska mångfaldens dag

Biologisk mångfald är den mest överskridna av våra planetära gränser. Många arter hinner utrotas av oss innan vi ens upptäckt dem och man räknar med att det utrotas upp till 100 arter om dagen. Det är dags att etablera Biologiska mångfaldens dag ordentligt! Det är redan en lång rad aktiviteter klara till 2018, över hela landet. Naturskyddsföreningen Ystad kommer att uppmärksamma några av de arter som hotas av utrotning i Sverige och som på samma gång finns i Ystads kommun! Mer information kommer att läggas ut på föreningens hemsidan https://ystad.naturskyddsforeningen.se/och på Facebook – https://www.facebook.com/snfystad1/när det närmar sig.

Ansvarig: Sindre Magnusson, 070-2144367, zindres@live.se

 

27/5 (Söndag) Hagestads naturreservat

Vi kommer att vandra i Hagestads naturreservat. Vi startar vid skjutbanan och rör oss ned mot havet. Det är ett relativt rikt område när det kommer till fåglar. Vi har chans att se och/eller höra de flesta vanliga sångare: trädgårds-, kärr-, rör-, härm-, gran-, törn-, löv-, gräshopps-, säv- och ärtsångare. Kanske har vi turen att få korn på göktyta, pungmes och rosenfink? Naturen är varierad: betesmarker, ekkrattskog (lågvuxna, mångstammiga, krypande och knotiga), tallskog, björkskog, blandskog, kärr, ljung och sanddyner. Variationen ger botanisk rikedom – möjlighet att träna artkunskapen J Vid stormigt väder utsätts Kåsebergaåsen – mellan Hammars backar och Löderup – för kraftig erosion. Havet har på senare år tagit mer än 200 meter strand vid Löderups strandbad och i Hagestads naturreservat. Sanden förs sedan av de kustnära strömmarna österut, bort mot Sandhammaren. Exkursionsledare är Sindre Magnusson.

Tid & plats för samling: 08.00, parkeringen vid Ystads bibliotek

Att tänka på: ta med fika, lupp, kikare och flora

Ansvarig: Margareta Nörregård, hage44@swipmet.se, 070-669 45 59

 

10/6 (Söndag) Oxhagen

Vi besöker Oxhagens naturreservat. Vid förra årets exkursion artbestämdes 150 kärlväxter. Vi kollar om dessa arter finnas kvar och förhoppningsvis hittar vi ännu fler – med din hjälp! Förutsättningarna är goda eftersom naturen är ovanligt variationsrik här, eller vad sägs om en mosaikartad kombination av torra hedar, kalkfuktängar, ädellövskog, lövsumpskog och vattenmiljöer. Här finns flera rödlistade arter och då inte bara kärlväxter utan också svampar, grodor, fjärilar, skalbaggar och fåglar. Vi kommer också att kolla upp hur det nya reservatet sköts av länsstyrelsen. Området kräver betande djur för att värdena ska bibehållas.

Tid & plats för samling: 0900, parkeringen vid Ystads bibliotek

Att tänka på: fika, kikare och flora

Ansvariga: Lisbeth Borgström (0730-455 212, lisbeth.borgstrom@telia.com) & Kerstin Svensson (0708-69 11 11, kerstinharriet@gmail.com)

 

17/6 (Söndag) Backåkra

Backåkra är ju mest känt för att Dag Hammarskölds gård ligger där men det är också ett naturreservat (41 ha) och tillika ett Natura2000-område. Delar av området skyddades som ett naturminne så tidigt som 1958. Här finns bl a sandgräshedar och torrängar med den specifika flora som hör till denna betesgynnade biotop. Margareta Nörregård berättar om områdets historia och Sindre Magnusson vägleder till artbestämning av kärlväxter och fåglar.

Tid & plats för samling: 0900, parkeringen vid Ystads bibliotek

Att tänka på: fika, lupp, kikare, flora

Ansvarig: Margareta Nörregård, 070-669 45 59, hage44@swipnet.se

 

7-12/8 (Tisdag-Söndag) Äventyr i naturen – för dig som är 10-14 år (Naturkollo)

Naturskyddsföreningen Ystad anordnar ett sommarläger för 9-14-åringar. Vi kommer att ha kunniga ledare som är vana leda unga deltagare. Det blir en mix av naturupptäckter, kunskap och lek. Platsen är ännu inte bestämd men det blir i sydöstra Skåne. Vi vänder oss i första hand till boende i Ystad men också i sydöstra Skåne: I mån av plats kommer vi att ta emot deltagare från övriga Sverige. Målsättningen är att kunna ta emot upp till 30 deltagare. Beroende på vilka åldrar det blir kommer deltagarna att delas in i några grupper. Detta är ett naturkollo. Föräldrar kan hälsa på men inte övernatta. Ansökning om deltagande skickas till: zindres@live.se. Äventyr i naturen kommer att vara avgiftsfritt. Vi har fått stöd från bl a Region Skånes miljövårdsfond och Sparbanken syd. De närmare detaljerna kring program, kost & logi kommer att presenteras på föreningens hemsida (https://ystad.naturskyddsforeningen.se/) och på vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/snfystad1/

Ansvariga: Sindre Magnusson (070-2144367, zindres@live.se) och arbetsgrupp för Äventyr i naturen

 

12/8 (Söndag) Hunneröds mosse

Hunneröds mosse är ett naturreservat (2010) och tillika Natura2000-område. Här finns ett kärrområde i ett kuperat backlandskap med öppna betade partier i söder och igenvuxen sumpskog i norr. Floran i kärret innehåller både rikkärrs- och fattigkärrsarter. På sluttningarna i väster finns en rik torrängsflora. På uppdrag av Länsstyrelsen i Malmöhus Län och Jordbruksverket bedriver Svedala Naturvårdsförening sedan år 1988 årlig slåtter och röjning för biologisk mångfald. Den röjda arealen har en yta av 1.5 ha. Exempel på intressanta arter som observerats i området är: praktnejlika, majnycklar, myggblomster, klockgentiana och inte minst alkonblåvinge. Inom naturreservatet ligger även Frisbjär, ett område med ädellövskog och lövsumpskog.

Tid & plats för samling: 09.00, parkeringen vid biblioteket i Ystad.

Att tänka på: fika, lupp och flora

Ansvariga: Lisbeth Borgström (lisbeth.borgström@telia.com, 0730-455 212) & Kerstin Svensson (kerstinharriet@gmail.com, 0708-69 11 11)

 

18/8 (Lördag) Finns naturen & klimatet med i valrörelsen?

Val till riksdag, region och kommun står för dörren. De politiska partierna tävlar om väljarnas gunst. Naturskyddsföreningen vill föra in lokala frågor i valrörelsen som direkt har med naturen och klimatet att göra. Föreningen kommer att ställa några viktiga frågor till de politiska partierna i Ystad – under våren. Resultatet av denna undersökning redovisas denna dag. De närmare formerna för detta återkommer vi till. Håll utkik på vår hemsida (https://ystad.naturskyddsforeningen.se/) och på Facebook: https://www.facebook.com/snfystad1/

Ansvariga: styrelsen för Naturskyddsföreningen Ystad

 

19/8 (Söndag) Nattfjärilar

Om det är uppehåll och varmt i luften är det ett bra läge för att studera nattfjärilar (svärmare, spinnare, nattfly mm). Vi åker till lämplig plats i Sandskogen – Nybrostrand. Vi måste komma åt el till insektlamporna och bra plats att fälla upp lakan. Det mörknar vid 20.30 och lamporna är igång fram till midnatt. Det är alltid en chanstagning när det kommer till nattfjärilar men det är sällan man kammar noll. Det kommer ej att vara tillåtet att samla in fjärilar.

Tid & plats för samling: 1930, parkeringen vid Ystads bibliotek

Att tänka på: det kan bli kallt när det mörknar, det är kul att fotografera nattfjärilar, ta med fika

Ansvariga: Sindre Magnusson (zindres@live.se, 070-2144367) och Johan Niss leder exkursionen

 

26/8 (Söndag) Trollsländor i Sövdesjön – med Linda Birkedal

Linda Birkedal, ordförande i länsförbundet, är duktig på trollsländor och kommer att leda exkursionen till Sövdesjön. Som ett resultat av en omfattande inventering i Skåne 2009-2014 (33 607 rapporter) hittades totalt 55 arter var av tre var nya för Skåne: klarblå mosaikslända, mindre kejsartrollslända och brun kejsartrollslända. De tio arter som rapporterades från flest rutor var sjöflickslända, blodröd ängstrollslända, pudrad smaragdflickslända, brun mosaikslända, fyrfläckad trollslända, ljus lyrflickslända, mörk lyrflickslända, blågrön mosaikslända, tegelröd ängstrollslända och större kustflickslända.

Tid & plats för samling: kl 09.00, parkeringen vid Ystads bibliotek.

Att tänka på: ta med kikare, kamera och om möjligt håv samt lupp. Fika behövs.

Ansvarig: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-2144367

 

2/9 (Söndag) Falsterbo Bird Show

Falsterbo Bird Show är en årligen återkommande natur- och miljömässa med fåglar i fokus. Ett av de största fågelevenemangen i Sverige. Syftet är att öka allmänhetens intresse för naturen i allmänhet och fåglar i synnerhet samt generera ett överskott till fågelskydd och naturvård. I årets upplaga av mässan har barn- och familjeaktiviteter en framskjuten plats tillsammans med en mängd naturupplevelser för alla. För den som vill testa olika kikare och kameror är detta ett bra tillfälle. Det finns också gott om mycket duktiga ornitologer på plats – ingen rovfågel flyger obemärkt förbi. Hela FågelskådarSverige brukar finna på plats.

Tid & plats för samling: 09.00, parkeringen, Ystads bibliotek, alternativt 10.00 vid Naturum Falsterbo.

Att tänka på: kikare! Det finns möjlighet att köpa fika inne på mässområdet.

Ansvariga: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 0700-447816

 

12/9 (Onsdag) Hjortbröl

Ingemar Jönsson, ordförande i Tomelilla Naturskyddsförening, är vår guide på denna årligen återkommande kvällsutflykt. Vi samlas vid brandstationen i Högestad varefter vi åker till plats där vi vet att kronhjortarna håller till. Sannolikt blir det Baldringe kyrka. I slutet på 1800-talet fanns det bara ca 100 kronhjortar i Skåne (nominatrasen) men idag uppskattas den skånska populationen till minst 3000 individer. Att lyssna på kronhjortarna i septemberskymningen är en närmast magisk upplevelse. Läs mer om kronhjortarna i Skåne på: https://skane.naturskyddsforeningen.se/kronhjort/

Tid & plats för samling: 19.45, Högestads Brandstation

Att tänka på: inte prata för högt och hålla ihop gänget

Ansvariga: Bengt Celander, bengtcelander@hotmail.com, 0411-17439

 

23/9 (Söndag) Svampar i Snogeholm

Vi upprepar den mycket populära svampexkursionen från i fjol, med experten Jan Friheden! Ätliga, kanske ätliga, giftiga, vanliga, ovanliga, typiska, otypiska… räkna med att Jan Friheden kan ge ett bra svar på alla dina svampfrågor J Den exakta lokalen i Snogeholm bestäms när det närmar sig.

Tid & plats för samling: 09.00, parkeringen vid biblioteket i Ystad

Att tänka på: fika och svampkorg

Ansvarig: Katarina Carlsson, 0733-407480, katarina.e.carlsson@gmail.com

 

7/10 (Söndag) Fåglar på sträck söderut – i Sandhammaren

Exkursionsledaren Gert Ljungqvist är en riktigt bra ornitolog med särskilt stor erfarenhet av att skåda fågel på just Sandhammaren. Vi spanar i första hand efter sjöfågel såsom änder, gäss, måsar, trutar, lommar och doppingar. Vid förra årets exkursion hade vi turen att även pricka in ett intensivt sträck av rovfågelsträck och tättingar! Vi upprepar givetvis det.

Tid & plats för samling: 08.00, parkeringen vid Ystads bibliotek alternativt 08.30 vid Sandhammaren.

Att tänka på: fika, något att sitta på, kikare.

Ansvariga: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-2144367

 

11/11 (Söndag) Måkläppen

Måkläppen är en låg sandig halvö som sticker ut från Falsterbonäset. Att vandra ut på Måkläppen är definitivt en upplevelse men också en strapats, särskilt om det blåser kallt. Vandringen tar upp till 5 timmar. Sträckan är 12 km. Naturreservat bildades 1971, men redan 1902 (!) var området föremål för fridlysning. Måkläppen ändrar hela tiden utseende då sand byggs på och tas bort av havsströmmar, vind, stormvågor och högvatten. Vi har god chans att se knubb- och gråsäl liksom kvardröjande vadarfåglar. Kanske ser vi de första vinterhämplingarna, snösparvarna och berglärkorna. Ofta hittar man intressanta strandfynd, t ex rester av träfartyg, marina evertebrater och bärnsten. Det är bara mellan 1 nov-31 jan som det är tillåtet att vandra ut.

Tid & plats för samling: 08.00, parkeringen vid Ystads bibliotek

Att tänka på: Det kan krävas mycket varma kläder och extra mycket fika. Tänk på att det är en promenad som är längre jämfört med hur det brukar vara på våra exkursioner.

Ansvariga: Sindre Magnusson (070-2144367, zindres@live.se). Falsterbonäsets Naturvårdsföreningen kommer att informeras om vår exkursion och förhoppningsvis möter de upp.

 

14/11 (Onsdag) Hur ser det ut under havsytan – söder om Ystad & sydkusten ?

Patrik Juhlin eller i folkmun Patrik Pdyk är kanske mest känd för sitt arbete mot sk spökgarn. Patrik är en mycket aktiv dykare och är sannolikt en av de som har bäst koll på hur det ser ut under havsytan söder om södra Skåne. Patrik kommer att visa foto och film från sina dykningar. Det kommer att handla om spökgarn, miljötillståndet för bottenmiljön (övergödning, syrebrist) och konsekvenserna av bottentrålning.

Tid & plats för samling: 1900, Studiefrämjandet, Lilla Västergatan 30b

Ansvariga: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 0700-447816

 

4/12 (Tisdag) Årets bilder

I samarrangemang med Tomelilla Naturskyddsförening genomförs årligen ”Årets bilder”. Det innebär att alla medlemmar kan ta med sig ett urval av foton som tagits under året. Du kan då visa och kommentera dina bilder inför publiken. Förslagsvis 10-15 minuter per person. Anmäl intresse för att visa bilder innan (se under ansvarig, nedan). Förra året dök det upp ca 30 personer.

Tid & plats för samling: vi samlas 18.30 på parkeringen, Ystads bibliotek. Mötet börjar 1900 på Tomelilla Folkhögskola.

Ansvarig: Göran Gustavsson, goran@allevad.com, 0411-55 21 66, 0709-67 60 60.

 

6/1 2019 (Söndag) Örnlunken

Inled året med den populära Örnlunken! Vi vandrar i längs Sövdesjön (Navröd) och spanar efter rovfåglar och gäss. Både kungs- och havsörn brukar dyka upp.

Tid & plats för samling: 0900 vid parkeringen, Ystads bibliotek

Att tänka på: varma kläder, fika och kikare

Ansvarig: Lisbeth Borgström, lisbeth.borgström@telia.com, 0730-455 212