Program 2017

 

Utskriftsvänlig version program 2017

Fågelklubbens program 2017-18

 

Kommande aktiviteter:

OBS att studiecirkeln om våtmarker flyttats till år 2018 och ersatts av studiecirkel om fåglar.

 

16/9 (Lördag) Hjortbröl i Fyledalen
Vi fullföljer traditionen att lyssna på kronhjortarnas karakteristiska bröl i kvällningen. Denna gång kommer Carl Piper att delta och berätta om sitt perspektiv på kronhjorten. Visste ni att det i mitten på 1800-talet endast fanns ca 100 kronhjortar kvar i Sverige (nominatrasen). Utbredningsområdet begränsade sig då till centrala Sydskåne med centrum på de Piperska godsen Högestad–Baldringe och Krageholm samt Sövdeborg. Att inte kronviltet helt försvann från vår svenska fauna vid denna tidpunkt får tillskrivas det skydd som då gavs på dessa godsmarker. Idag är stammen säkrad om man ser till populationens storlek.
Tid & plats för samling: 19.30, Ystads Stadsbibliotek/parkeringen kl. 19.45 Brandstationen i Högestad.
Att tänka på: Ta med fika och varma kläder
Ansvarig: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-214 43 67

 

24/9 (Söndag) Lär dig mer om svampar – i Röddinge
Jan Friheden kommer att föreläsa och leda exkursionen. Jan är en mycket kunnig mykolog och det inkluderar kunskap om svamparna även i ett bredare perspektiv än bara artbestämning. Vilka svampar vågar du äta och inte äta – Jan vet definitivt svaret!
Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen
Att tänka på: Ta med fika och svampkorg
Ansvarig: Bert Rydhagen, bert.rydhagen@telia.com, 0706-599 672

 

30/9 (Lördag) Studiecirkel fåglar träff 3, Ringmärkning
Bingsmarken ligger vid Sydkusten i Skurups kommun. Här bedrivs ringmärkning av flyttfågel om höstarna. Vi kommer att besöka fågelstationen och förhoppningsvis är där fångst i näten vilket innebär att vi kommer att få se fåglar i handen. Förbered dig gärna genom att titta i fågelböcker och på nätet, följande arter:
Trädpiplärka, Rödhake, Järnsparv, Gärdsmyg, Bofink, Bergfink, Grönfink, Koltrast, rödvingetrast, Taltrast, Gransångare, lövsångare, Tajgasångare, Gråsiska, Grönsiska, Blåmes, Talgoxe, Brandkronad kungsfågel, Kungsfågel och Sävsparv.
Tid: 08:00 parkeringen vid Biblioteket, Ystad eller 08:30 Bingsmarkens camping.
Exkursionsledare: Sindre & Gert i samarbete med Bo Pettersson (ansvarig för ringmärkningen i Bingsmarken).
Anmälan på: zindres@live.se alternativt sms: 070-2144367. Det går även bra att skriva meddelande via Naturskyddsföreningen Ystads sida på Facebook
Rekommenderat att ta med: handkikare (tubkikare om du har), fågelbok (Fågelguiden är bäst), fika och kläder som fungerar med förväntat väder plus skor att gå i terräng med. Vi har några tubkikare med oss, så vi visar fåglar som dyker upp!

 

1/10 (Söndag) Spana efter flyttfåglar vid Sandhammaren
Är vindarna gynnsamma (påland) så lär det vara bra fart på sträcket av både sjöfågel och även tättingar. Mängder av änder, gäss, måsfåglar, lommar och doppingar drar förbi vid den här tiden på året. Sindre Magnusson leder exkursionen och guidar till artbestämning men vi utgår ifrån att det även kommer att delta en hel del fågelkunnigt folk på exkursionen, så artbestämningen sker i samverkan.
Tid & plats för samling: 08.00, Ystads bibliotek/parkeringen, 08.30, Sandhammaren/parkeringen.
Att tänka på: Ta med kikare och fika
Ansvarig: Lisbeth Borgström, lisbeth.borgstrom@telia.com, 0730-455 212

 

15/10 (Söndag) Studiecirkel fåglar träff 4. Trutar och Måsar med Hans Larsson.
Dagens tema är trutar och måsar. Vi besöker Simrishamns hamn eftersom det brukar vara den bästa lokalen för trutar och måsar så här års. Vi kommer att ha en extraordinärt duktig exkursionsledare med oss, nämligen Hans Larsson. Han är en internationellt erkänd auktoritet vad gäller just måsar, trutar och även tärnor. Han är en fantastisk fågelmålare och har illustrerat flera böcker för artbestämning av ovan nämnda fågelgrupper.
Förbered dig gärna genom att titta i fågelböcker och på nätet, följande arter: Dvärgmås, Fiskmås, Skrattmås, Svarthuvad mås, Tretåig mås, Gråtrut, Havstrut, Silltrut, Kaspisk trut, Medelhavstrut, Vittrut och Vitvingad trut.
Tid: 10.00 parkeringen vid Biblioteket, Ystad
Exkursionsledare: Sindre & Gert i samarbete med Hans Larsson
Anmälan på: zindres@live.se alternativt sms: 070-2144367. Det går även bra att skriva meddelande via Naturskyddsföreningen Ystads sida på Facebook
Rekommenderat att ta med: handkikare (tubkikare om du har), fågelbok (Fågelguiden är bäst), fika och kläder som fungerar med förväntat väder. Vi har några tubkikare med oss, så vi visar fåglar som dyker upp!

 

5/12 (Tisdag) Årets bilder
I samarrangemang, med Tomelilla Naturskyddsförening, genomförs årligen ”Årets bilder”. Det innebär att alla medlemmar kan ta med sig ett urval av foton som tagits under året. Du visar och kommenterar dina bilder inför publiken. Förslagsvis 10-15 minuter per person. Anmäl intresse för att visa bilder – innan.
Maila eller ring: Göran Gustavsson: goran@allevad.com, 0411-55 21 66, 0709 – 67 60 60
Tid & plats för samling: 18.30, Ystads bibliotek/parkeringen, 19.00, Tomelilla Folkhögskola
Ansvarig: Bert Rydhagen, bert.rydhagen@telia.com, 0706-599 672

 

6/12 (Onsdag) Kan nya arter hota Skånes natur – vad är invasiva arter?
I och med att det finns allt fler människor och alltmer omfattande infrastruktur så sprids djur och växter på ett nytt och mer omfattande sätt. Ekosystem som normalt har liten eller ingen kontakt med långväga/främmande arter får nu regelbunden exponering via krukväxter, planteringar, djur som smiter ur fångenskap, ballastvatten i fartyg etc etc. Exempel på aktuella sk invasiva i Skåne är mårdhund, vresros, sjögull och jättebalsamin. Invasiva arter är ej önskade arter som snabbt får stor spridning. De är icke önskade eftersom de riskerar att utrota den biologiska mångfald som är typiskt för just Skånes natur. Länsstyrelsen har tagit fram en rapport (2016) som heter: Invasiva arter i Skåne i urval. Medförfattare är Nils Carlsson på länsstyrelsen i Skåne och det är han som kommer håller i kvällens föredrag.
Tid & plats för samling: 19.00, Studiefrämjandet
Att tänka på: Länsstyrelsens rapport om invasiva arter finns här: http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2016/invasiva_arter.pdf
Ansvarig: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 070-044 78 16

 

 2018:

6/1 (Lördag) (2018) Trettondagslunken alias Örnlunken
Inled det nya året med vandring i vacker natur! Vi spanar efter örnar, andra rovfåglar och gäss längs med Sövdesjön/Navröd. Vi håller alla örnkoll och fixar artbestämningen i samverkan.
Tid & plats för samling: 09.00, Ystads stadsbibliotek/parkeringen
Att tänka på: varma kläder, kikare och fika
Ansvarig: Lisbeth Borgström, lisbeth.borgstrom@telia.com, 0730-455 212