Rapporter våren 2013

Ystads Kommuns Miljöpris 2013

Kurt Ivarsson, Bo Granberg, Gudrun Ejlertsson, Gertie Pahlberg, ordf Bert Rydhagen.

Naturskyddsföreningen i Ystad har tilldelats Ystads Kommuns första miljöpris.

Naturskyddsföreningens ordförande och några trogna medlemmar deltog på prisutdelningen vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni.

Här poserar de framför rådhusets entré.


Blomexkursion 16 juni

Örupskärret. Foto: Lisbeth Borgström

Det var på klassisk mark, ett av de första reservaten vi har här i Skåne, som dagens vandring för 20 personer på De vilda blommornas dag.

Kerstin Svensson  berättade att uppemot 50 arter kan hittas inom en kvadratmeter i Örupskärret.

Vi rörde oss inom tre olika biotoper. Ett ängsområde, ett extremrikkärr och en kalkfuktäng.

Brudsporren från kalkfuktängen  och en bild av deltagarna  ute på ängen.

Lisbeth Borgström


Naturnatt, Bäckhalladalen, 5 juni

Öppen betesmark i Bäckhalladalen. Foto: Helén Nilsson

Som arrangör för årets Naturnatt stod Österlenkretsen. Ett 40-tal personer från Färs, Tomelilla, Ystad och Österlen deltog.

Vi inledde kvällen med att ge oss ut på den öppna betesmarken. Mattias Gustafsson, från Tomelillakretsen, tog oss med på en botanisk vandring och med hjälp av våra egna duktiga botaniker fann vi bl.a. följande blommor, gräs och buskar:

Fryle, granspira (sällsynt/raritet), gråfibbla, knapptåg, majnyckel, mandelblomma, sankte pers nycklar, slånbuske, slåttergubbe, småvänderot, tätört, veronica, vårbrodd, vårtåtel, ängsbräsma, ängssyra, ängsull.

Efter att ha ”botaniserat” gick vi en tipsrunda som ledde oss upp till en höjd där det tidigare funnits ett kanontorn. Härifrån hade vi en fantastisk utsikt ut över Östersjön. I nordost kunde vi se Ryssberget, Listerlandet och Hanö med dess fyr. Med blicken vänd mot sydost såg vi norra delen av Bornholm.

Kvällen avslutades med korvgrillning och prisutdelning för de som hade alla rätt på tipsrundan.

”Naturreservatet Bäckhalladalen bildades 1992 och utvidgades 2002 med två områden i östra delen. Den totala arealen är ca 140 ha. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen. Delar av området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Syftet med reservatet är att långsiktigt bevara ett område med unika geologiska formationer, ett område som innehåller goda livsmiljöer för rödlistade växter och djur ” (Länsstyrelsens informationsskylt).

Helén Nilsson

Mandelblomma. Foto: Helén Nilsson


Gökotta 26 maj

 Gökotta i Hagestads naturreservat.

Ett lätt regn skrämde varken sex exkursionsdeltagare eller fåglarna som sjöng
riktigt flitigt.

Härmsångare, grönsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gärdssmyg och flera andra höll konsert. Större hackspett besökte bo. Ett okänt läte förbryllade.

Christian Ejlertsson ledde skaran.

Bert Rydhagen


Hallands Väderö 19 maj

Båttur ut till ön. Foto: Lisbeth Borgström

Tillsammans med kretsarna i Tomelilla och Simrishamn gjorde vi en heldagsutflykt till Hallands Väderö. 34 personer deltog på resan.

På båtresan ut till Hallands Väderö, som ägs av kyrkan i Torekov, såg vi både knubbsäl och tordmule. Väl på ön möttes vi av Näktergalens vackra sång.

Vandringen på ön gick såväl genom snårig skog som öppen mark. Från en höjd, med tubkikare till hjälp. kunde vi se ett flertal knubbsälar vila på stenreven.

Utdrag ur informationsblad från Svenska Kyrkan, Torekovs Församlig:
”Hallands Väderö är ett av landet förnämsta naturreservat med unika natur- och kulturvärden. Här finns trolska allkärr, lummig bokskog, gamla grova ekar, medeltida betesmarker, hamlade träd, enefälader, museum, skogvaktareboställe och fyrplats. Väderöns fågel- och insektsliv är mycket rikt. Det finns många ovanliga svampar och lavar”

Helén Nilsson


Frihult 9 maj

Frihult. Foto. Helén Nilsson

Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Färs lyssnade vi på lök- och lövgrodor i det nya naturreservatet i Frihult.

Vår egen krets började kvällen med att upptäcka vilka växter och fåglar som finns i Frihult.

Representanterna från Botanikcirkeln hittade: vårfryle, lunddraba, nagelört, svalört, sandkrassing, vårspergel, vitsippa och desmeknopp.

Och fågelkännarna: tofsvipa, buskskvätta, gulsparv, stare, gravand, rödbena, lärka och trana.

Per Nyström, från NF i Färs, inledde i skymningen med att berätta om området där deras krets både anlagt nya groddammar och restaurerat befintliga.

Strax innan solen gick ned startade lövgrodorna sin kör och med hjälp av hörlurar och mikrofon lät Per oss få lyssna på lökgrodans spelande under vattnet i en av dammarna.

Helén Nilsson

Lövgroda, Frihult 130509. Foto: Magnus

 


Rödkillebäcken / Tuvebäcken 14 april

Information av Ivan Olsson och Simon Lundin. Foto: Lisbeth Borgström

11 personer kom till dagens bäckvandring.

Vi fick höra hur Ivan Olsson, från Länsstyrelen, arbetar i ett projekt kring en tjockskaliga målarmusslan. Den är Europas mest hotade musselart.

Nu satsas EU pengar på att rädda musslan och förbättra vattenkvalitet och livsmiljöer i 12 åar i södra Sverige.

Lisbeth Borgström

Ivan el-fiskar i Tuvebäcken. Foto: Lisbeth Borgström


Flyttfågelsträcket 7 april

Foto. Lisbeth Borgström

Vi har aldrig sett så många sträck över horisonten…

Vi var nära 30 personer på vandringen. Sträck efter sträck passerade över havet.

SKOF rapporterar att 60 000 ejdrar passerade Sandahammaren den 7/4 2013.

Andra fåglar vi fick se var knölsvan, sångsvan, trana, skarv, bofink och lärka.

Lisbeth Borgström


Fototävling / utställning 6 april

Vinnarbild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var god anslutning av intresserade när fototävlingen skulle avgöras.

1:a pris gick till Kjell Södervall med sin bild på en grupp spov- och kärrsnäppor.

2:a pris utdelades till Anja Larsson, Sven Persson för 2 bilder och
Gunnar Brovall.

Bilderna hänger kvar på Ystads Stadsbibliotek till den 27 april.

Lisbeth Borgström

Kjell Södervall


Årsmöte 20 mars

Årsmöte 2013

Ca: 40 personer kom till årsmötet som hölls på Norreportskolan i Ystad.

Som styrelsens ordförande fick Bert Rydhagen nytt förtroende, samtliga ledamöter och övriga funktionärer omvaldes.

Mötet avslutades med att Ragnar Andrén visade sitt bildspel ”Na-Turliga bilder”, där fick vi följa med på en resa genom våra olika årstider och fick se många fantastiska bilder.

Helén Nilsson


Ystads Sandskog 24 februari


Korvgrillning vid motionsslingan. Foto: Lisbeth Borgström

 Ett 15-tal personer gav sig ut i Sandskogen på jakt efter vårtecken.

I snö och snålblåst gav vi oss ut i Sandskogen med förhoppning om att hitta tecken på att våren snart är här.

De fanns där men än så länge är de få. Både sälg och vide visade upp sina späda knoppar och vi hörde vårsjungande talgoxe och blåmes.

5 domherrar flög förbi och så även tornfalk, glada och ormvråk. Under skogens snötäcke vilar fortfarande vintergäck och snödroppar.

Dagens vandringen avslutade vi med korvgrillning.

Helén Nilsson


Vintervandring 10 februari

Foto: Lisbeth Borgström

16 personer vandrade Lyckåsstigen i Fyledalen.

Vi fick uppleva 2 kungsörnar och 2 havsörnar.

I dalen betade och vilade dovhjortar. Vildsvin dök upp ur buskaget på gott avstånd i dalen.

Bilden av dovhjortarna är tagen på hemvägen nära Högestad. Den ljusa fläcken på bakdelen under svansen samt de skålformade hornen är kännetecken för dovhjort.

Lisbeth Borgström

Dovhjortar vid Högestad. Foto: Lisbeth Borgström


Trettondagslunken 6 januari

Havsörn i kikaren. Foto: Lisbeth Borgström

44 personer deltog i årets Örnlunk på Trettondagen .

Vi gick från Gydarp till Navröd i milt väder.

Kurt Ivarsson ledde vandringen och berättade intressanta detaljer om Navröd.

Resultatet för dagen var 4 havsörnar, en kungsörn, en blå kärrhök. En flock råddjur passerade över bortre delen av mossen men en flock dovhjortar kom emot oss och
stannade plötsligt och vek av bort mot sjön.

Lisbeth Borgström

Dovhjortar. Foto: Bosse Lasson