Stilla flyter ån

Av Raija Lanas

Ystadborna vandrar gärna längs havet och i Sandskogen, men bara fem minuter med tåget till Köpingebro, kan man hitta en trevlig promenadstig längs med Nybroån. När man anländer till Köpingebro ser man Gema-livs framför sig och strax bakom affären går en väg, Åvägen, ner till ån. Olika årstider erbjuder olika sevärdheter.

Tidig vår blommar scillorna i blåa fält, doftvioler finns spridda och ljust rosa blommor av pestskråp sticker upp i mängder från den bruna jorden. Enstaka brandgula kejsarkronor och påskliljor har spridits från närliggande trädgårdar och etablerat sig längs stigen. Vårfåglar som talgoxe, nötväcka, koltrast och många fler bjuder på sin sång. I maj kommer gök och näktergal.

Sommaren bjuder på sin blomsterprakt och även här har vilda blommor blandats med trädgårdens arter och tyvärr också med invasiva arter som kanadensiskt gullris och jättebjörnloka, även om den senare har hållit sig på andra sidan ån. Längs stigen växer rikligt med långa björnbärssnår, riviga med goda. Pestskråpen har blommat färdigt och nu finns bara de stora (rabarberliknande) bladen kvar. Flertalet körsbärsträd, röda och mörka, bjuder på söta och många frukter. De växer nära de parkbänkar som är utplacerade längs ån, och här vill man gärna pausa på sensommaren. Det finns mycket att se och höra längs promenaden som slutar vid Vigs ängar med en praktfull allé av hamlade pilar. Den första och största av pilarna i allén, är ett håligt mulmträd. För den som gillar skalbaggar är denna ett tips eftersom många av våra sällsynta skalbaggar har detta som krav på sin livsmiljö. Gräsmattan eller ängen vid Vigs ängar är också fin sensommar och höst eftersom många örter blommar då. Tjugo meter efter ängen går det en cykel/gångstig till höger genom villakvarteren, längs med en lekplats och bollplaner. Har man barn med sig kan man lämpligen stanna och vila ett tag och försöka passa med tåget hem igen. Från lekplatsen tar det ca tio minuter att gå till stationen. Hela promenaden klaras lätt av inom en timme, men det beror naturligtvis på hur fort man går.

På senhösten kan man njuta av violett benved, vintergrön buxbom, senblommande gul renfana samt lövträdens vackra färger. Fasan och gräsand är här skygga och flyr iväg hur tyst man än går. Vildsvin har ibland bitvis bökat upp stigen. Under hösten kan man se havsöringen vandra upp längs ån. Man upptäcker dem lättast vid strömnackar eller grundare partier av ån.

Även vintern har sin tjusning med ljusa bårder längs ån av vinterståndare av gräs, men snö kan göra stigen svårvandrad. På naturskyddsföreningens hemsida kan man hitta spårstämplar av olika djur och det kan vara kul att med barn eller barnbarn försöka identifiera dessa när den första snön har fallit. Hundspår hittar man med största säkerhet, eftersom stigen är en trevlig runda även för våra fyrfota vänner.