Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Naturskyddsföreningen i Ystad
c/o Sindre Magnusson, zindres@live.se

Sindre Magnusson, ordförande
070-214 43 67
zindres@live.se

Raija Lanas, vice ordförande
0700-44 78 16
raija.lanas@edu.ystad.se

Bengt Celander, sekreterare
0709 299 588
bengtcelander@hotmail.com

Börje Nilsson, kassör
0735-42 52 27
hbn949@gmail.com

Lisbeth Borgström, ledamot
0411-125 16
0730-455 212
lisbeth.borgstrom@telia.com

Margareta L. Nörregård, ledamot
070-669 45 59
hage44@swipnet.se

Simon Lundin, ledamot
0737-708 705
simonlundin@hotmail.se

David Altengård, ledamot
0708-44 77 68
kontakt@dafoto.se

Bert Rydhagen, suppleant
0411-169 79
0706-599 672
rydhagen.bert@gmail.com

Kerstin Svensson, suppleant
0708-69 11 11
kerstinharriet@gmail.com

Eva Karlsvärd, suppleant
familjenkarlsvard@bredband.net

 

Naturskyddsföreningen i Ystad
Bankgiro 199-5844