Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Naturskyddsföreningen Ystad
c/o Bengt Celander
Öja Byaväg 95
271 98 YSTAD

Vakant, ordförande

Raija Lanas, vice ordförande
0700-44 78 16
raija.lanas@edu.ystad.se

Bengt Celander, sekreterare
0709 299 588
celanderbengt@gmail.com

Börje Nilsson, kassör
0735-42 52 27
hbn949@gmail.com

Lisbeth Borgström, ledamot
0411-125 16
0730-455 212
lisbeth.borgstrom@telia.com

Margareta L. Nörregård, ledamot
070-669 45 59
hage44@swipnet.se

Simon Lundin, ledamot
0737-708 705
simonlundin@hotmail.se

David Altengård, ledamot
0708-44 77 68
kontakt@dafoto.se

Bert Rydhagen, suppleant
0411-169 79
0706-599 672
rydhagen.bert@gmail.com

Kerstin Svensson, suppleant
0708-69 11 11
kerstinharriet@gmail.com

Maj Persson, suppleant
070 534 32 94
maj@majpersson.se

 

Naturskyddsföreningen i Ystad
Bankgiro 199-5844