Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Naturskyddsföreningen Ystad
c/o Bengt Celander
Öja Byaväg 95
271 98 YSTAD

Kerstin Svensson, ordförande
0708-69 11 11

Raija Lanas, vice ordförande
0700-44 78 16

Bengt Celander, sekreterare
0709 299 588

Christina Carlsson, kassör
0703 56 12 81

Simon Lundin, ledamot
0737-708 705

David Altengård, ledamot
0708-44 77 68

Maj Persson, ledamot
070 534 32 94

Bert Rydhagen, suppleant
0411-169 79
0706-599 672

Christina Rosenberg, suppleant
0704 60 50 67

Charlotte Fagerström, suppleant
0701 41 80 17

 

Naturskyddsföreningen i Ystad
ystad@naturskyddsforeningen.se

Bankgiro 199-5844