YstadNatur

Naturskyddsföreningen i Ystad ger årligen ut tidningen YstadNatur.
Klicka på respektive omslag för att läsa hela tidningen.

YN62 – 2024
Tema: NFY 50 år

 

YN61 – 2023
Tema: Nybrofältet

Rödhaken
Av David Altengård

Nybrofältet – en verklig pärla som jag helt hade missat
Av Lars Pettersson, Svensk Dagfjärilsövervakning & Lund Universitet

Från istid till nutid i trakterna av Nybroån
Av Kerstin Svensson

Kattugglan
Av David Altengård

Ängen – Det vackraste människan och naturen skapat tillsammans
Av Simon Lundin

Fridlysta och rödlistade växter i Ystads kommun. Komplettering 2022.
Av Kerstin Svensson

Lilla Köpinge naturreservat
Av David Altengård, Raija Lanas och Kerstin Svensson

Dag Hammarskjöldpark
Av Bert Rydhagen

Artiklar från YN60 – 2022
Tema: Människan en invasiv art

Människans omvandling av landskapet och konsekvenserna för växter och djur – reflektioner med utgångspunkt från Ystads-trakten
Av Prof em Margareta Ihse, Naturgeografiska institutionen Stockholms Universitet

Talgoxen
Av David Altengård

Att bevara praktnejlika i Sandhammaren genom ängsbruk och odling
Av biolog Jakob Sandberg, Fredriksdal museer och trädgårdar, Helsingborgs stad

Charlottenlundsbäcken
Av Raija Lanas

Öja mosse från cykelsadeln – en lagom rundtur med chans till intressanta observationer
Av Bert Rydhagen

Hur kan vi förbättra vår relation till naturen?
Av Raija Lanas

Fridlysta och rödlistade växter i Ystads kommun (komplettering 2021)
Av Floraväktare Kerstin Svensson

Artiklar från YN59 – 2021
Tema: Natur i tätort

Städers grönstruktur
Av Forskare Anna Sofie Persson,
Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Fåglar i staden
Av Paul Axelsson

Koltrasten
Av David Altengård

Alkärret
Av Bert Rydhagen

Sydkustens tallar
Av David Altengård

Sandhammaren och Hagestads Järar
Av Kerstin Svensson

Naturbaserade kustskyddsmetoder och strandfodring
Av Mona Skoog, Miljö- och klimatstrateg i Ystads kommun

”Nya” växter i tätortsmiljö
Av Floraväktare Kerstin Svensson

Oas mitt i stan
Av Lena Holmquist

Fridlysta och rödlistade växter under 2020
Av Floraväktare Kerstin Svensson

Artiklar från YN58 – 2020
Tema: Jordbruk

Nybrofältet – En av kommunens naturpärlor!
Av Kerstin Svensson

Köpingebroskogen
Av David Altengård

Gustafsborg 1 – Tillfälliga våtmarkers betydelse
Av Bert Rydhagen

En perenn revolution i jordbruket?
Av Docent Linda-Maria Dimitrova Mårtensson & Professor Erik Steen Jensen

Fridlysta och rödlistade växter i Ystads kommun 2018-2019
Av Floraväktare Kerstin Svensson

Grönsaksfilosofi
Av Dong Lu & Martin Backlund, Kåsebergaodlingen

Artiklar från YN57 – 2019
Tema: Biologisk mångfald

Tyck om naturen
Av Sindre Magnusson

Ystad kommuns miljöpris 2018 till Krageholms gård
Av Bert Rydhagen

Stilla flyter ån
Av Raija Lanas

Kabusa skjutfält
Av Kerstin Svensson

Dag Hammarskjölds park – en naturupplevelse på cykelavstånd
Av Bert Rydhagen

KFV – nybyggd utomhusvoljär
Av Bo Olsson

Kommungemensam satsning mot invasiva främmande arter
Av Erik Rosenblad

Naturkollo 2018
Av Sindre Magnusson

Artiklar från YN56 – 2018
Tema: Kulturlandskapets förändring

Landskap i förändring
Av Sindre Magnusson

Svalört – kär i Sverige men okär i USA
Av Åke Andrén-Sandberg

”Österlens sköna vattendrag” – ett LEADER-projekt
Av Kommunekolog Andrea Nowag

Hörjelgården – 40 år med Naturskyddsföreningen som landskapsvårdare
Av Naturpedagog Hjalmar Dahm

Östersjöns övergödning – vad får det för konsekvenser?
Av Jonna Skog Ystad Gymnasium NA15

Vad vill rapphönsen ha av landskapet?
Av Viltforskare Annelie Jönsson

Så kan du skapa mer natur !
Av Sindre Magnusson

Tidigare nummer. Klicka på länken för att öppna som PDF.

YN55    YstadNatur nr 55  –  2017 Tema: Oxhagen

YN54    YstadNatur nr 54  –  2016 Tema: Träd

YN53    YstadNatur nr 53  –  2015 Tema: Sandhammaren

YN52    YstadNatur nr 52  –  2014 Tema: Smultronställen

YN51    YstadNatur nr 51  –  2013 Hösten Tema: Jubileum NFY 40 år

YN50    YstadNatur nr 50  –  2013 Våren Tema: Vattnets väg till havet

YN49    YstadNatur nr 49  –  2012 Hösten Tema: Närnatur

YN48    YstadNatur nr 48  –  2012 Våren Tema: Ekosystemtjänster

YN47    YstadNatur nr 47  –   2011 Hösten Tema: Vatten