Fridlysta och rödlistade växter under 2020

Av Kerstin Svensson, floraväktare

I redovisningen Fridlysta och rödlistade växter i Ystads kommun i förra årets Ystad Natur saknades återfynd av ett antal arter. Under år 2020 har några hittats. Jakten på återstående fortsätter!

Smal käringtand

Skarviken är ett känt område för Ystads naturvänner. Från att ha varit betat växer nu området igen, men fortfarande kan rara växter hittas där. Vid strandkanten på en gräsyta växer ett 10-tal exemplar av smal käringtand (Lotus tenuis) (NT). Senaste rapporten var år 2004.

Klibbveronika

Klibbveronika, (Veronica triphyllos) (VU) är en mycket tidig vårväxt. Den finns på Hammars backar och vid Backåkra. Den intensiva blå färgen lyser i sanden eller i det torra gräset. Sandkornen fastnar i de klibbiga glandlerna (=klibbkörtlar) på växten.

Knölvial

Knölvial, (Lathyrus tuberosus) (VU), har jag letat länge efter. I år lyckades jag finna den. Den blommar ganska sent i augusti. Växten har inte rapporterats sedan 1998 i Ystads kommun, så det var extra roligt att hitta den på en gammal fyndlokal vid Furuhus mosse. 10 stjälkar/skott noterades.

Spetsnate

Spetsnate, (Potamogeton acutifolius) (VU och fridlyst) rapporterades första gången i Sverige 1824. Vattenväxten förekom under 1800-talet i näringsrika märgelgravar, varav många fyllts igen. Endast 3 kända fynd finns nu kvar i Skåne, varav två i Ystads kommun nära Kärragården vid Krageholms slott. Ca 50 m2 noterades på en av lokalerna.

Dypöl vid Kärragården.

Krypfloka

Krypfloka, (Heloscadium inundatum) (EN och fridlyst) växer på samma ställe som spetsnate i kanten av gölarna. Krypflokans blad kan förväxlas med vattenblinkens. Det är bl a de gröna nyanserna i färg som skiljer. Ca 250 exemplar noterades.

Än återstår några rödlistade och fridlysta arter att leta upp i min självpåtagna utmaning! Spännande jakt fortsätter kommande sommar!