Vattenverket i Nedraby, söndag 25 mars

Rent vatten tar vi för givet men det är en hel del jobb som ligger bakom det drickbara vattnet i kranen – för oss med kommunalt vatten.

Varifrån kommer vattnet och hur går vattenrening till? Vi blir visade runt på vattenverket i Nedraby. Det tar ca 2 timmar.

Nedraby vattenverk är Ystads kommuns största vattenverk. Nedraby vattenverk ligger beläget i en dalgång utanför Övraby i Tomelilla kommun. På ca 35 meters djup under marken finns en vattenådra med rikliga mängder grundvatten. Området runt omkring vattenverket är skyddsklassat.

Fördelen med att vattenverket hämtar sitt vatten från en grundvattentäkt är att det innehåller mindre organiskt material än ett ytvatten. Vattnet genomgår flera reningssteg: syresättning, avhärdning och filtrering samt UV-behandling.

Tid & plats för samling: kl. 12:45, parkeringen Ystads bibliotek

Ansvarig: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 0700-44 78 16

”Vårt vatten ….”, onsdag 7 mars

Onsdag 7/3: Vårt vatten – kvalitet, hushållning och naturens överlevnad

Klimatförändringar och förekomsten av vatten i vårt landskap förändras. Vad betyder det för oss, grundvattnet, konsekvenser för djur och växter, möjlighet till fiske, för jordbruket osv. Vilka beslut påverkar vattnet i landskapet och vad kan vi göra? Vi vill samla intresserade föreningar och enskilda till ett informations- och diskussionsmöte om vatten

Läs kvällens fullständiga program under ”Program 2018”

Vi hoppas att detta är intressant och att du har möjlighet att delta. Vi bjuder på fika!

Föranmälan (och ev. frågor) sker till: Margareta Nörregård, hage44@swipnet.se, 070-669 45 59

Tid & plats för möte: Kl19:00, Glemmingebro Medborgarhus

Arrangör: Naturskyddsföreningen i samarbete med LEADER-projektet: Österlens sköna vattendrag

Hur är det med rovdjuren i Skåne, torsdag 15/2

Hur är det egentligen med rovdjuren i Skåne?

Det vetenskapliga namnet Carnivora är sammansatt av de latinska orden carocarnis (kött) och voro (sluka). Man brukar prata om de fyra eller fem stora rovdjuren i Sverige: varg, lodjur, kungsörn, brunbjörn och järv. Kungsörnen häckar medan varg, lodjur och faktiskt också brunbjörn har setts någon enstaka gång. Under 1800-talet fångades enstaka järvar så långt ner som i Skåne, Blekinge och Småland. Rovfåglar finns det ju många arter av, men av någon anledning har just kungsörnen fått en särställning som rovdjur. Charlotte Hansson är kvällens föredragshållare. Hon sitter i länsförbundets styrelse och forskar kring rovdjur, bl a på Grimsö viltforskningsstation.

Tid & plats för föredrag: 19.00, Studiefrämjandet, Lilla Västergatan 30 B

Ansvarig: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 0700-447 816

Var är kornsparvarna? Söndag 4/2

Var är kornsparvarna på vintern?

Vi kommer att besöka vinterutfodringen för kornsparv vid Hammar. Under ledning av Kurt Ivarsson gör vi ett försök hitta den flock av kornsparvar som finns i området. Den 5/1 2018 sågs hela 52 ex så chansen borde vara hyfsat god att vi får syn på denna raritet. Det är något av ett mysterium vart de kommer ifrån då de är fler till antalet än vad kända häckningar i Sverige ger vid handen. Det är hos lantbrukaren Thomas Hansson som det anlagda vinterutfodringsfältet finns.

Tid & plats för samling: kl 10.00, parkeringen vid Ystads bibliotek

Att tänka på: Tag med kikare. Platsen är öppen och oftast mycket blåsig.

Exkursionsledare: Kurt Ivarsson

Kontakt: Lisbeth Borgström, lisbeth.borgström@telia.com, 0411-125 16

Program för år 2018

Programmet för år 2018 är snart klart.

Håll utkik här på hemsidan.

Första aktivitet är planerad den 4 februari – då handlar det om kornsparven.

Sidan uppdateras så snart programmet är helt klart!

Fågelcirkel, träff 6, söndag 10 december

Så var det dags för fågelutflykt igen, denna gång med temat rovfåglar.

Vi har chans att se följande arter: Röd glada, Havsörn, Blå kärrhök, Duvhök, Sparvhök, Ormvråk, Sparvhök, Fjällvråk, Kungsörn, Tornfalk, Stenfalk och Pilgrimsfalk. Det förekommer vinterobservationer av Större skrikörn, Mindre skrikörn, stäppörn, stäpphök och jaktfalk men det är mycket ovanligt.

Tid: 10.00-14.00 (som längst)

Exursionsmål: Fyledalen.

Samlingsplats: Parkeringen Biblioteket i Ystad.

Kan nya arter hota Skånes natur? onsdag 6 december

Kan nya arter hota Skånes natur – vad är invasiva arter?

I och med att det finns allt fler människor och alltmer omfattande infrastruktur så sprids djur och växter på ett nytt och mer omfattande sätt. Länsstyrelsen har tagit fram en rapport (2016) som heter: Invasiva arter i Skåne i urval.

Medförfattare är Nils Carlsson på länsstyrelsen i Skåne och det är han som kommer håller i kvällens föredrag.

Tid & plats för samling: 19.00, Studiefrämjandet

Ansvarig: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 070-044 78 16

Fågelcirkel, träff 5, söndag 26 november

Tema: Svanar och Gäss

Nu är det dax för fågelcirkeln igen och nu är temat: svanar och gäss.

Ingen föranmälan krävs och ni kan tipsa vänner och bekanta om att de kan haka på!

Vi kommer att kolla upp vart det håller till flockar med svanar och gäss dagarna innan exkursionen. Öja mosse, Ingelstorp, Kabusa och Hammar är en trolig rutt. En annan skulle kunna vara Sövdesjön. Ni får väldigt gärna själva lägga på minnet vart ni ser flockar med gäss/svanar, inför exkursionen. Det innebär att vi i nuläget inte vet exakt vart vi ska åka. Det finns 13 arter som är X-bara i Sverige dvs som anses naturligt förekommande.

Tag med: Fika, stövlar/kängor, fågelbok och kikare.

Samlingsplats: Parkeringen, Biblioteket i Ystad, kl. 10:00.

 

Fågelcirkel träff 4, söndag 15 oktober

15/10 (Söndag) Trutar och Måsar med Hans Larsson.
Dagens tema är trutar och måsar. Vi besöker Simrishamns hamn eftersom det brukar vara den bästa lokalen för trutar och måsar så här års. Vi kommer att ha en extraordinärt duktig exkursionsledare med oss, nämligen Hans Larsson. Han är en internationellt erkänd auktoritet vad gäller just måsar, trutar och även tärnor. Han är en fantastisk fågelmålare och har illustrerat flera böcker för artbestämning av ovan nämnda fågelgrupper.
Förbered dig gärna genom att titta i fågelböcker och på nätet, följande arter: Dvärgmås, Fiskmås, Skrattmås, Svarthuvad mås, Tretåig mås, Gråtrut, Havstrut, Silltrut, Kaspisk trut, Medelhavstrut, Vittrut och Vitvingad trut.
Tid: 10.00 parkeringen vid Biblioteket, Ystad
Exkursionsledare: Sindre & Gert i samarbete med Hans Larsson
Anmälan på: zindres@live.se alternativt sms: 070-2144367. Det går även bra att skriva meddelande via Naturskyddsföreningen Ystads sida på Facebook
Rekommenderat att ta med: handkikare (tubkikare om du har), fågelbok (Fågelguiden är bäst), fika och kläder som fungerar med förväntat väder. Vi har några tubkikare med oss, så vi visar fåglar som dyker upp!