Program 2018

Program som PDF för utskrift

 

23/9 (Söndag) Svampar i Snogeholm

Vi upprepar den mycket populära svampexkursionen från i fjol, med experten Jan Friheden! Ätliga, kanske ätliga, giftiga, vanliga, ovanliga, typiska, otypiska… räkna med att Jan Friheden kan ge ett bra svar på alla dina svampfrågor J Den exakta lokalen i Snogeholm bestäms när det närmar sig.

Tid & plats för samling: 09.00, parkeringen vid biblioteket i Ystad

Att tänka på: fika och svampkorg

Ansvarig: Katarina Carlsson, 0733-407480, katarina.e.carlsson@gmail.com

 

7/10 (Söndag) Fåglar på sträck söderut – i Sandhammaren

Exkursionsledaren Gert Ljungqvist är en riktigt bra ornitolog med särskilt stor erfarenhet av att skåda fågel på just Sandhammaren. Vi spanar i första hand efter sjöfågel såsom änder, gäss, måsar, trutar, lommar och doppingar. Vid förra årets exkursion hade vi turen att även pricka in ett intensivt sträck av rovfågelsträck och tättingar! Vi upprepar givetvis det.

Tid & plats för samling: 08.00, parkeringen vid Ystads bibliotek alternativt 08.30 vid Sandhammaren.

Att tänka på: fika, något att sitta på, kikare.

Ansvariga: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-2144367

 

11/11 (Söndag) Måkläppen

Måkläppen är en låg sandig halvö som sticker ut från Falsterbonäset. Att vandra ut på Måkläppen är definitivt en upplevelse men också en strapats, särskilt om det blåser kallt. Vandringen tar upp till 5 timmar. Sträckan är 12 km. Naturreservat bildades 1971, men redan 1902 (!) var området föremål för fridlysning. Måkläppen ändrar hela tiden utseende då sand byggs på och tas bort av havsströmmar, vind, stormvågor och högvatten. Vi har god chans att se knubb- och gråsäl liksom kvardröjande vadarfåglar. Kanske ser vi de första vinterhämplingarna, snösparvarna och berglärkorna. Ofta hittar man intressanta strandfynd, t ex rester av träfartyg, marina evertebrater och bärnsten. Det är bara mellan 1 nov-31 jan som det är tillåtet att vandra ut.

Tid & plats för samling: 08.00, parkeringen vid Ystads bibliotek

Att tänka på: Det kan krävas mycket varma kläder och extra mycket fika. Tänk på att det är en promenad som är längre jämfört med hur det brukar vara på våra exkursioner.

Ansvariga: Sindre Magnusson (070-2144367, zindres@live.se). Falsterbonäsets Naturvårdsföreningen kommer att informeras om vår exkursion och förhoppningsvis möter de upp.

 

14/11 (Onsdag) Hur ser det ut under havsytan – söder om Ystad & sydkusten ?

Patrik Juhlin eller i folkmun Patrik Pdyk är kanske mest känd för sitt arbete mot sk spökgarn. Patrik är en mycket aktiv dykare och är sannolikt en av de som har bäst koll på hur det ser ut under havsytan söder om södra Skåne. Patrik kommer att visa foto och film från sina dykningar. Det kommer att handla om spökgarn, miljötillståndet för bottenmiljön (övergödning, syrebrist) och konsekvenserna av bottentrålning.

Tid & plats för samling: 1900, Studiefrämjandet, Lilla Västergatan 30b

Ansvariga: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 0700-447816

 

4/12 (Tisdag) Årets bilder

I samarrangemang med Tomelilla Naturskyddsförening genomförs årligen ”Årets bilder”. Det innebär att alla medlemmar kan ta med sig ett urval av foton som tagits under året. Du kan då visa och kommentera dina bilder inför publiken. Förslagsvis 10-15 minuter per person. Anmäl intresse för att visa bilder innan (se under ansvarig, nedan). Förra året dök det upp ca 30 personer.

Tid & plats för samling: vi samlas 18.30 på parkeringen, Ystads bibliotek. Mötet börjar 1900 på Tomelilla Folkhögskola.

Ansvarig: Göran Gustavsson, goran@allevad.com, 0411-55 21 66, 0709-67 60 60.