Program 2023

Det känns extra viktigt i tider som dessa att påminna om naturens läkande förmåga. Upplevelser och inspiration i naturen ger oss kraft att tackla vardagen. Vi hoppas att vårt program lockar till naturupplevelser i Ystad kommuns varierande natur. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är grunden för människors levnadsvillkor. Vi informerar och påverkar. Vi värnar naturen med alla dess invånare. Styrelsen önskar alla intresserade välkomna till våra programpunkter!

Klicka här för att läsa programblad för 2023