Lär dig mer om svampar söndag 24 september

Lär dig mer om svampar – i Röddinge

Jan Friheden kommer att föreläsa och leda exkursionen. Jan är en mycket kunnig mykolog och det inkluderar kunskap om svamparna även i ett bredare perspektiv än bara artbestämning. Vilka svampar vågar du äta och inte äta – Jan vet definitivt svaret!

Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen

Att tänka på: Ta med fika och svampkorg

Ansvarig: Bert Rydhagen, bert.rydhagen@telia.com, 0706-599 672

Hjortbröl lördag 16 september

Hjortbröl i Fyledalen

Vi fullföljer traditionen att lyssna på kronhjortarnas karakteristiska bröl i kvällningen. Denna gång kommer Carl Piper att delta och berätta om sitt perspektiv på kronhjorten. Visste ni att det i mitten på 1800-talet endast fanns ca 100 kronhjortar kvar i Sverige (nominatrasen). Utbredningsområdet begränsade sig då till centrala Sydskåne med centrum på de Piperska godsen Högestad–Baldringe och Krageholm samt Sövdeborg. Att inte kronviltet helt försvann från vår svenska fauna vid denna tidpunkt får tillskrivas det skydd som då gavs på dessa godsmarker. Idag är stammen säkrad om man ser till populationens storlek.

Tid & plats för samling: 19.30, Ystads Stadsbibliotek/parkeringen kl. 19.45 Brandstationen i Högestad.

Att tänka på: Ta med fika och varma kläder

Ansvarig: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-214 43 67

Fågelcirkel träff 2, söndag 10 september

10 september – änder och doppingar i Krageholmssjön

Dagens tema är änder och doppingar. Så här års brukar det vara rikligt med fåglar i Krageholmssjön. Förbered dig gärna genom att titta i fågelböcker och på nätet, följande arter:

Skäggdopping, Gråhakedopping, Svarthakedopping, Smådopping, Gravand, Bergand, Knipa, Vig, Bläsand, Brunand, Gräsand, Snatterand, Skedand, Kricka, Årta, Stjärtand Salskrake, Storskrake. Även om de är mycket ovanliga, ta även en titt på: Rödhuvad dykand, Vitögd dykand och Svarthalsad dopping. Ta även titt på Smålom och Storlom.

Tid: 10.00 parkeringen vid Biblioteket, Ystad

Exkursionsledare: Sindre & Gert

Anmälan på: zindres@live.se  alternativt sms: 070-2144367. Det går även bra att skriva meddelande via Naturskyddsföreningen Ystads sida på Facebook

Rekommenderat att ta med: handkikare (tubkikare om du har), fågelbok (Fågelguiden är bäst), fika och kläder som fungerar med förväntat väder plus skor att gå i terräng med. Vi har några tubkikare med oss, så vi visar fåglar som dyker upp!

Studiecirkel om Fåglar startar den 20 augusti

Bli duktig på fåglar – inbjudan till serie med fågelutflykter

Detta är en inbjudan till en serie utflykter där vi helt koncentrerar oss på fåglar. Startdatum är 20/8 och 10/9.

Därefter fortsätter de som är med – med en utflykt per månad. Datum för ytterligare utflykter bestäms när vi träffas. Naturskyddsföreningen i Ystad och Studiefrämjandet är arrangör. Ledare är Sindre Magnusson och Gert Ljungqvist. Båda är rutinerade fågelskådare med lång erfarenhet.

Vi vänder oss till alla fågelintresserade men särskilt till dig som är nybörjare eller i vilket fall känner att de grundläggande kunskaperna om artbestämning i fält behöver bättras på.

Vi är ute 2-4 timmar per gång och fokus sker på fältbestämning. Vi kommer också att förmedla kunskap om litteratur, utrustning, rapportering och naturvård.

Efter samråd i cirkeln kommer vi även att bjuda in särskilt kunniga föreläsare.

Ingen avgift förekommer men deltagarna får själva ombesörja och bekosta transport. Ta med kikare!

Vill du anmäla deltagande eller har du frågor? Tag kontakt med oss som leder utflykterna:

Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-2144367

Gert Ljungqvist, torgel.ljungqvist@gmail.com, 0739-884 527

Båtutflykt Ystad 13 augusti – OBS: Föranmälan!

** Inställt p.g.a. hårda vindar **

13/8 (Söndag) Vad för liv finns på havets botten – båtutflykt med Patrik P-dyk

Vi kommer att använda bottenskrapa för att undersöka vad det finns för liv på havets botten – utanför Ystad. Vilka organismer döljer sig i ålgräsängarna? Finns det botten som är död? Vet du hur en havsborstmask ser ut? Vad är ett spökgarn? Vart ligger det gamla skeppsvrak? Det kommer att finnas marinbiologisk kompetens med på turen. Turen tar upp till 4 timmar.

Tid & plats för samling: Tur 1: Vi träffas 09.00, Vårdcentralen Nova – kliniken/Vårdcentral (Spanienfararegatan). Sedan går vi till båten. Om det finns tillräckligt stort intresse blir det en tur 2 med samling 13.30 på samma plats.

Att tänka på: Föranmälan krävs. Sista anmälningsdag är 8 augusti. Det kostar 200 kr per person att delta.

Ansvarig: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 070-044 78 16

Hörjelgården söndag 9 juli

Hörjelgården

Hörjelgården med omgivande marker – som ägs av länsförbundet – är en rest av det gamla kulturlandskapet.Ambitionen är att sköta en bit mark på sätt som minner oss om 1700-talet. Det handlar om slåtterängar, små åkertegar och betad utmark.
En viktig del av stiftelsen Hörjelgårdens arbete handlar om praktisk naturvård i form av skötsel och återskapande av värdefulla biotoper. Markvården syftar till att dels behålla de naturvärden som finns, dels öka utrymmet för trängda arter som är beroende av traditionell hävd.

Stiftelsens ordförande, Bengt Nihlgård, kommer att guida oss på plats.

Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen, 09.30 på Hörjelgården.
Att tänka på: Ta med fika, kikare och lupp
Ansvarig: Bert Rydhagen, bert.rydhagen@telia.com, 0706-599 672

 

Fjärilar i Sandhammaren söndag 11 juni

Fjärilar i Sandhammaren
Vilka fjärilar kan vi hitta i Sandhammarens naturreservat? Mångfalden är stor. Kanske ser vi fler fjärilar i år än under fjorårets exkursion? I år följer vi fjärilsforskaren Lars Pettersson i spåren. Förutom att forska om fjärilar vid Lunds universitet, så samordnar han fjärilsövervakningen. Han kommer att berätta om de olika fjärilarna som vi ser och även ge tips på hur man kan locka fjärilar till sig.
Tid- och plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen. Sandhammarens parkering kl 9.30.
Att tänka på: Ta med fika, håv och burk.
Ansvarig: Kerstin Svensson, kerstinharriet@gmail.com

Oxhagen & Ållskog lördag 3 juni

Oxhagen & Ållskog – Ystads senaste Naturreservat

Efter en 35 år lång process har så äntligen Oxhagen naturreservat blivit verklighet. Beskedet kom så sent som i december 2016, då regeringen avslog ett överklagande till regeringen. Oxhagen/Ållskog är beläget cirka 11 km norr om Ystad och arealen uppgår till 176,3 hektar. Här finns mycket artrika torra hedar, kalkfuktängar, ädellövskog, lövsumpskog och vattenmiljöer. Tillsammans med de angränsande naturreservaten Skoghejdan och Svartskylle uppgår den sammanhängande naturbetesmarken till över 5,5 kvadratkilometer, varav cirka 3,2 ligger inom Ållskog. Hela området utgör en fullständigt unik rest av de förr vidsträckta utmarksbeten som fanns i Baldringe socken. Trakten var bebodd redan på bronsåldern vilket gamla hägnader och ryggade åkrar vittnar om. Den biologiska mångfalden är exceptionellt hög och det finns åtskilliga rödlistade arter i området. Det gäller särskilt kärlväxter, svampar, grodor, fjärilar, skalbaggar och fåglar. Paul Axelsson & Bert Rydhagen guidar oss i området. För den som vill veta mer om området rekommenderas läsning av årets Ystads Natur!

Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen

Att tänka på: Ta med fika, lupp och kikare

Ansvarig: Bengt Celander, bengtcelander@hotmail.com, 0709-299 588