Fridlysta och rödlistade växter i Ystads kommun. Komplettering 2022.

Av Kerstin Svensson, floraväktare

Dessa fynd av fridlysta och rödlistade växter i Ystads kommun kompletterar fynd från 2018 fram till 2022. Några är fortfarande kvar för mig att leta upp.

Lungrot eller lungmålla, Blitum bonus-henricus, VU, är en gammal medicinal- och kulturväxt, som blivit allt ovanligare. Den kallades ”Den gode Henricus”. En flerårig målla som har triangulära blad, ca 80 cm hög. Bladen används som spenat och anses hälsobringande. Den har odlats sedan medeltiden, men är nu förvildad och naturaliserad.Kunde den fortfarande finnas kvar nära Kullebodaån på en lokal, som rapporterades 1990? Jodå, i vägkrökens kant inräknades 48 exemplar!

Lungrot. Foto: Kerstin Svensson

Desmeknopp, Adoxa moscahatellina, NT, är en liten oansenlig vårblomma son växer i lövskog tillsammans med hålnunneört, vitsippa m fl. Därför var det mycket förvånande att hitta den i gränsen till Sandskogens naturreservat på Regementsområdet bara några meter från byggarbetsplats. Den växte tätt på ca 10 kvadratmeter. Hur länge kommer den att kunna trivas där.

Desmeknopp. Foto: Kerstin Svensson