KFV – nybyggd utomhusvoljär

Av Bo Olsson

I somras invigde vi – KFV Skåne Sydost – vår nybyggda utomhusvoljär på en gård utanför Gärsnäs där en av föreningens rehabiliterare bor. Anläggningen är vederbörligen godkänd av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Det är en stor voljär – längd 15 m, bredd 3 m och 3,6 m höjd – och med ett väderskydd i ena enden om ca 2 m med tak och täckta sidor. Den blir ett bra komplement till den anläggning som vi har ett stycke från hamnen i Simrishamn. Dit flyttade vi i början av 2000-talet och byggde med förenade krafter om de tre rummen till en riktigt bra rehabanläggning.

I takt med att vi blev mer kända och därmed fick fler skadade fåglar insåg vi att vi behövde en större utomhusvoljär där vi kunde låta lite större fåglar, speciellt rovfåglar, flygträna och samtidigt observera deras utveckling innan de återfick friheten.

I Skåne är det bara KFV Skanör som också har en stor utomhusvoljär så även andra KFV-föreningar är välkomna att utnyttja vår voljär – förutsatt att vi själva inte har någon fågel inne.
Den första fågeln som tog voljären i anspråk var en duvhök som under de första dygnen satte skräck i traktens råkor tills de ”upptäckte” att den inte utgjorde något hot – den kom helt enkelt inte ut! Efter någon tid återfick den friheten och försvann.

En del av vår verksamhet består också i att hålla beredskap för att kunna delta i tvättning av oljeskadade fåglar. I augusti i år gick en riktigt stor båt (fullastd med bilar från Fjärran Östern) på grund utanför Västervik. Ansvarigt befäl fanns inte på bryggan utan fartyget seglade i full fart på undervattensklippor och slet upp halva skrovet. Som tur var fanns det inte mycket fågel i området utan KFV Oskarshamn klarade av de fåtal fåglar som var drabbade. Så vi slapp denna gång att åka iväg med våra saneringsvagnar och upprätta en tvättanläggning utanför Västervik/Oskarshamn.

Det är ett antal år sedan vi i Ystad genomförde en större tvättövning och det är kanske dags för en ny övning? All kunskap måste underhållas och övas och det finns kanske fler som är intresserade i dag t.ex. nyinflyttade.