Lilla Köpinge naturreservat

Författad 2022 av David Altengård, Raija Lanas och Kerstin Svensson

Efter järnvägsövergången nära idrottsplatsen i Köpingebro leder en liten grusväg rakt in till Lilla Köpinge naturreservat. Skogen avgränsas av byns bebyggelse i öster och Nybroåns slingrande väg mot havet i söder.

Skogen har blandad karaktär. På den lättare sandjorden mestadels tall. I den mellersta delen av naturreservatet öppnar skogen upp sig i en solbelyst större glänta, där timjan, ljung och andra växter skapar färgglada mattor. Den sällsynta växten dvärgserradella förekommer vissa år rikligt i de öppna områdena. Bortsett från granodling syns många självsådda träd i stora delar av skogen. När dessa på sina ställen blandas med fallna träd som lämnats orörda uppstår en genuin känsla av att livet har sin gång. I de sydöstra delarna breder har-riset, en ginstliknade ärtväxt, ut sig invasivt och tillsammans med tallar bjuder de på en ”vilda västern”-liknande miljö. Det lilla naturreservatet bjuder på många olika biotoper, olika växter och djur. Arbete pågår för att återskapa ursprunglig sandhed med dess flora och fauna.

   

Spår från sten- och järnåldern har hittats i närheten och man kan läsa mer om natur och kultur på länsstyrelsens hemsida: Naturreservat Lilla Köpinge

I ett naturreservat gäller speciella regler. Du får inte parkera på området,eller ha husvagn eller husbil uppställd på natten. Ridning är inte tillåten, hundar ska vara kopplade och man får inte samla in ryggrads-lösa djur eller gräva upp växter. Trädgårdsavfall får inte dumpas och man får inte sätta ut andra växter eller djur.

Området är handikappvänligt men saknar toalett.

Lättast är att parkera på P-platsen nära järnvägsstationen i Köpingebro, varifrån man sedan går söderut längs Lantmannavägen tills man stöter på en liten grusväg längs skogen.