Dag Hammarskjölds park – en naturupplevelse på cykelavstånd.

Av Bert Rydhagen

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol? Blåvingar, snabelsvärmare, tåtelsmygare? Smådopping, rörhöna, kärrsångare? Lövgroda, klockgroda, ätlig groda? Vart ska vi åka för att få uppleva allt detta? Dag Hammarskjölds park har allt detta – och mer därtill.

Från Kristianstadsrondellen till Malmörondellen på norrsidan av Dag Hammarskjölds väg sträcker sig denna naturpark med stora gräsytor, småvatten, dungar och buskridåer. Här finns utrymme för mycket av det som inte får plats i dagens rationella jordbrukslandskap. När parken skapades har mycket av floran såtts in men tack vare att den finns kommer fåglar och insekter. I mars börjar hästhovarna blomma och sedan kommer allt, slag i slag, får jag bara nämna min favorit brudbröd, fram till höstens spänstiga morotsfröställningar och olvonbär.

I vattnen norr och väster om vattentornen häckar gråhakedopping, Ystads kommunfågel, och i de mindre vattnen ute i parken kan finnas smådopping och rörhöna. De kan vara svårare att få syn på än gråhaken, som gärna ligger och visar upp sig. Klockgroda finns i de flesta vattnen, lövgroda har tyvärr gått tillbaka men finns, och i år hörde jag ätlig groda, en art på frammarsch västerifrån. På sensommar-höst kan man på sen kväll se stora starflockar samlas för övernattning i vassar.

Historiskt intresserade kan här uppleva hur det svenska landskapet såg ut före skiftena. Åkrarna låg vid byarna tänk – Öja och Källesjö. Landskapet i övrigt var allmänning. Här vallade byns ”herar” boskapen utom på vissa ställen med bra gräsväxt, där betet inte gick på förrän efter slåttern. (Läs Hemsöborna.) Vatten fanns i de flesta svackor i landskapet. Små dungar med olika träd för de behov man hade av bränsle och virke för bygge, redskap m.m. Här släpptes svinen på hösten för att äta sig feta på ollon (Linné: Skånska resan). Bärande träd och buskar – hassel, äpplen, krikon, körsbär – i brynen.

Jag vågar påstå att Dag Hammarskjölds park på sikt kan vara en av de viktigaste investeringar Ystad gjort. Välkommen!

Parkering finns vid Karlssons dammar och Folkestorpsvägen. För cyklister finns tunnlar under D H:s väg på flera ställen.