”Nya” växter i tätortsmiljö

Av Kerstin Svensson, floraväktare

Gör man en floravandring i tätortsmiljö kan man träffa på en del ”nya” växtarter. Några kan ha funnits länge som enstaka exemplar, men de kan nu med ändrade förutsättningar, t ex varmare klimat, sprida sig längs med trottoarer och i stadsträdgårdar.

Jag har valt några som nu kan ses lite här och där i Ystad

Boerstånds

Boerstånds. Som namnet antyder kommer den här ståtliga växten från Sydafrika. Den är under stark spridning i Skåne. För några år sedan fanns endast enstaka exemplar, men nu blir den allt vanligare på t ex obebyggda tomter, nära avskrädesplatser, utmed järnvägar. Den är ca 0,5 m hög med smala blad och gula korgblommor och har ett lite slingrigt växtsätt.

Litet kärleksgräs

Litet kärleksgräs. Den här lilla söta gräset gör inte mycket väsen av sig! Om man noga synar gräsarterna mellan gatstenar så kan man få napp. Arten finns på många ställen i Ystads stadskärna. Den är en nykomling, som i Skåne nästan explosionsartat spritt sig från Malmö till andra orter. Orsaken till ökande spridning är det torrare och varmare klimatet och en annorlunda fotosyntes. Tittar man närmare på axet så liknar det en klippt vetefläta. Fröna hos många små gräs är mat för småfåglar, som hjälper till med spridningen.

Hårgängel

Hårgängel. Växten kommer ursprungligen från Syd- och Mellanamerika. Den är under stark spridning och förekommer lite varstans där det är näringsrikt, torrt och sandigt, t ex vid husgrunder, gatspringor, trädgårdar. Den är decimeterhög, har borsthårig stjälk försedd med glandelhår. Har svagt frän doft.

Hönshirs

Hönshirs. Gräset på bilden kommer från tropiska delarna av Asien och har kallats världens värsta ogräs. Det sprider sig nu i Sverige och är ett problem inom jordbruket p g a sitt aggressiva växtsätt och stora fröproduktion. Spridningen sker med halm, jord och maskiner. På bilden syns det på hamnplanen i Ystad.

Det varmare och torrare klimatet kommer att förändra floran även i tätorter, vi ser bara början på den utvecklingen. Utöver de arter som nämnts ovan finns en hel del andra spännande arter som blir vanligare. Vildkorn, vinterportlak, klotullört, blodhirs…

Tätortens flora kan bjuda på många överraskningar om man tittar efter!