Rapporter 2016


Åvandring  20 november

Åvandringen idag leddes av Simon Lundin längs Tuvebäcken i Ingelstorp. Den rinner upp bland Borrby tuvor, därav namnet Tuvebäcken. På bottnen syntes stora stenar vilket gynnar laxöringens liv i vattnet. Några laxar visade upp sig bland små och stora stenar. Sista stoppet blev vid platsen där Tuvebäcken delar sig i Kabusa ån och Hammarrännan.

tuvebacken-1 tuvebacken-2

Text och foto: Lisbeth BorgströmKrageholmssjön 13 november

Vi var 10 personer som vandrade från Hvide sten norr om Krageholmssjön till Ellestadsjön via Roligvägen.
Marken var vit och sjön frusen. 20161113_103121
Vi gick bland de nerfallna boklöven. Solen värmde i kylan.

På ön ute i Ellestad sjön såg vi en gammal örn sitta. Tubkikaren gav rättvisa åt denna fågels storlek.

En yngre havsörn fick vi se över Navris mosse sittande högst upp i ett träd.

När vi stannade till borta vid ön Lübeck såg vi det gamla havsörnparet sitta intill sitt bo. I år har det
växt upp en unge i boet.

Text och bild: Lisbeth BorgströmÖstra Snogeholmsskogen – Assmåsabetet 16 oktober

Assmåsabetet lockade 8 personer att utforska området. 39 ha under regntunga skyar. Hästar och kor var vänligt nyfikna. Här har vildsvinen börjat böka i betet.

Ett gäng skyttar kom till parkeringsplatsen när vi lämnade den. Deras mål vara att jaga vildsvin.

En ny utflykt dit på våren kan rekommenderas.

20161016_093617

Text och foto: Lisbeth Borgström


Flyttfågelsträck vid Sandhammaren 2 oktober

20161002_094950
Mängder av småfågelflockar drog fram över strandklitterna i Sandhammaren på söndagsförmiddagen.
Vi var 16 personer som också följde sträcken till sjöss. Småregnandet hindrar inte fågelvänner.
Här kom sjöorrar, bläsänder, ejdrar och stjärtänder.
Vanligast bland småfåglarna var bofink och bergfink, taltrast och dubbeltrast.
Någon enstaka blåmes och kungsfågel syntes också.

Text och foto: Lisbet Borgström


Navröd 25 september

En fin vindstilla sensommardag med blå himmel och solsken njöt 25 personer av Sövdesjön och Navröds reservatet. Stora flockar av grågäss kretsar över sjön. På ängen rastade 11 st tranor, som senare lyfte och flög söderut. Två vuxna sångsvanar och två ungar såg vi liksom skarvar, skäggdoppings.

dsc_0235

Längs vägen ut till fikaplatsen fanns några blommande växter; hedblomster (bilden), ängssyra, vädd, blåklocka.

dsc_0244

På en kulle en bit ut i ängsmarken satt 4 havsörnar. Tornfalken övervakade. Även Blåkärrhöken kretsade över ängen. På väg tillbaka till parkering dök en Fjällvråk upp. Grönsiskor, ängspiplärka, stenskvätta mfl underhöll med sitt kvitter.

dsc_0236

Text och bild: Lena Holmquist


Hjortbröl 13 september

Sven Svensson, Kåseberga lyckades fotografera denna brölande kronhjort någonstans i sydöstra Skåne den 13 september 2016.

kvall-160913-tagra-aEn ljummen stjärnklar natt hördes hjortarnas brölande från skogarna runt Högestad. Vi var 30 personer som njöt av upplevelsen. Magiskt!

Kvällen avslutades på skogsvägen mot Tågra där unga hjortar brölade i energiskogen nära byvägen från Eriksdal.

Text: Lisbet Borgström


Dag Hammarskjölds Park 21 augusti

16 personer inkl 5 från fotoklubben deltog i denna aktivitet då vi fotointresserade fick goda råd om fotografering i naturen.

DSC_0067

Dag Hammarskjölds Park visar hur det sydskånska ängslandskapet såg ut vid 1800-talets början. Variationen av blommor, gräs och träd är stor. Bl a blev den vilda moroten ett fotoobjekt, liksom palsternackan, tussilagobladen, den lila klinten, renfanan, johannesörten, röllikan, gråbon, backnejlikan, gulmåran, jordklövern mfl.

Vild morot med fröställning (bollarna)

Vild morot med fröställning (bollarna)

En törnskateunge ledde till en intressant diskussion. Kan fåglar ha morrhår? Jo, törnskatan har morrhår.

Vi konstaterade också att växterna och träd satt rikligt med frukt. Eken med sina ollon.

EkollonText och bild: Lena Holmquist


Fjärilar i Sandhammaren 14 augusti

Fjärilar i Sandhammaren

Vi blev 15 personer som följde Margareta Nörregård och Jan-Olof Ördén längs stigar och ljungbeväxta klitter. Den storfläckiga pärlemofjärilen fotograferades ivrigt.

Storfläckig pärlemofjäril Foto: Kerstin H Svensson

Storfläckig pärlemofjäril
Foto: Kerstin H Svensson

Andra fjärilar vi såg var sorgmantel, hedspinnare, tistelfjäril och flera amiraler.

Några av växterna var flockfibbla, ljung. klofibbla och några exemplar av skogsknipprot (se fotot nedan)

skogsknipprotText och foto: Lisbeth BorgströmKabusafältet – blomexkursion 21 juni

13 personer deltog denna soliga kväll. Kerstin Svensson berättade om detta Natura 2000-område och lotsade oss bland dess rariteter. Samtidigt blev vi påminda om förbudet att röra de fridlysta – gullviva, backsippa, martorn, hedblomster. Redan vid grinden lyste blodnävan med sin intensiva färg.

Blodnäva

Blodnäva

Backsiljan, sandstarr, fältmalört, krustistel, oxtunga, mörkt kungsljus, blodrot, blåeld, vitblära, jordklöver, åkervinda är några av de växter jag observerade. I midsommartiden blev det detaljstudie av vallmo; korn-(med klotformad frökapsel) resp råg (med avlånga kala fröställningar).

Backsilja

Backsilja

Kerstin uppmanade oss att besöka området om några veckor när backtimjan står i blom. Ute i kärret kunde vi konstatera att majnycklarna är slutblommade men gökblomstren lyser med sin klara rosa färg.DSCN5865Text och bild: Lena Holmquist


Oxhagen – blomexkursion 12 juni

16 personer deltog. Denna dag firade vi ”de vilda blommornas dag” men det var inte bara blommor vi såg. Kärrhöken välkomnade oss liksom vildsvin och hjortar. Längs vägen ut till Oxhagen såg vi bl a fältvädd, bredbladig kaveldun, humleblomster, kärrtistel, gökblomster, besksöta, slåttergubbe, ängshaverrot, gul svärslilja, gråfibbla, åkervinda, teveronika, kardborre, prästkrage, kamäxing och många fler.

Besksöta

Besksöta

Vid dammen lyssnade vi på klockgrodan medan trädgårdssångaren och gulsparv ”sjöng”, gravand simmade omkring. Flera flicksländor flög omkring – den böjda kroppen tyder på parningstid.

Flickslända

Flickslända

Vid stora dammen inne i Oxhagen gled sångsvansparet, vigg, gråhakedopping, mfl runt medan lärkfalk och kärrhök övervakade. Häger tittade till det hela.

Dammens strandkant bjöd på flera blommor bl a veketåg, starr, gul svärslilja, möja, tiggarranunkel, vattenklöver m fl.

På backen med god utsikt över dammen intog vi vår fika.DSC_0156

Efteråt gick vi ner mot kärret för att söka efter orkidéer. Det var endast nattviolen vi fann.

Nattviol Foto: Lisbeth Borgström

Nattviol
Foto: Lisbeth Borgström

Inför exkursionen gjorde Kerstin Svensson och Gunnel Persson en inventering. Se PDF-filen: Oxhagen artförteckning

Text och bild: Lena Holmquist


NATURNATT 5 juni

Hagestadsreservatet var vårt mål för denna kvällsvandring. 17 personer promenerade sakta längs väg och stigar. Stoppen blev många för att identifiera blommor och fågelläten. Bland blommorna fanns bl a löktrav, femfingerört, sommarvicker, jätteloka, oxtunga, johannesört, vitblära, stillfrö, fodervallört, druvfläder, backsilja, backglim och vitmåra. De flesta fågellätena hörde vi vid dammen och omkringstående träd; näktergal, bofink, gulsparv, sädesärla, koltrast, svarthätta och på avstånd hördes göken och smådoppingen. Lågt över ängen flög lärkfalken av och an. I skymningen och i slutet av vår rundvandring tog morkullan några ärevarv över våra huvuden.

Text: Lena HolmquistIngelstorps ängar och Hammars backar 8 maj

Genast vi stigit ur bilarna, ser vi tornfalken sedan även ängshök, brun kärrhök, ormvråk/börringevråk. I buskaget sjunger näktergalen, ärtsångaren, hämplingen m fl. Ingelstorps ängar blev naturreservat 1998. Området är på 187 ha och uppdelat i smala remsor och sägs ha ett 50-tal markägare. Området har ett rikt djurliv och förutom tamboskapen såg vi lekande harar, räv och rådjur.

20160508 001

 

19 deltagare i dagens exekusion fortsatte till Hammarsbackar. Trots torkan frodades växtligheten och bl a såg vi skatnäva, åkerviol, knölsmörblomma, vårkorsört, grådådra, sandglim. I skyn drillade sånglärkorna och ormvråken övervakade.

20160508 011Knölsmörblomma på bilden. Kännetecknas av de nedböjda, gulbleka foderbladen.

Text och bild: Lena HolmquistDag Hammarskjölds Park 3 maj

Hägern flyger över våra huvuden medan vi samlas vid ICA. Sammanlagt 23 personer vandrar ut i parken. Tussilagon står med sina fröbollar och lyser nu vitt istället för  gult.

20160504dhpark 008

Trädslagens variationsrikedom är stor bl a björk, måbär, bok, hassel, lönn, hagtorn, hägg (blommar snart). Kerstin gav oss en lektion i att känna igen almen på dess blad – ojämna bladhalvor, taggig bladkant och bladytan som skäggig gubbe.  Bland blommorna hittade vi bl a myrgrönsveronika, viol, gullvivor och många fler som är pågång. Nästa tur i parken njuter vi kanske av dem.

Bert informerade om doldisarna smådopping och rörhöna som gömmer sig i vegitationen.  Brunkärrhöken flög i utkanten av området.

20160504dhpark 022

Hotfulla regnmolm närmade sig med solglimtar emellan och vi kunde även njuta av en vacker himmel.

Text och bild: Lena HolmquistÅvandring längs Nybroån 25 april

En solig men kylig kväll samlas 30 individer varav 3 hundar på Ystad Golfklubbs parkering. Mattias Bengtsson, banchef informerar om och visar pågående arbeten på golfbanan för att återställa ursprunglig växtlighet, tex har 6500 ljungplantor planterats i bunkerkanterna, ett vattendrag genom området ska friläggas, efter trädfällning har ris och stam fått ligga kvar för att insekter ska finna sina boplatser, i en inhängnad i närheten av kärret håller några grisar från Karlfält till  och i utkanten betar får. Arbetet utförs i samråd med kommunekologen.

20160425_195032

 

 

Vid Nybroån berättar Göran Svensson, fiskevårdare om hur vattnet i ån förstördes av utsläpp från industrierna. 1949 togs initiativ till att begränsa utsläppen och restaurera ån. Arbetet har varit lyckat och på 90-talet passerade under några år 15 000 laxar räkneverket. De senaste åren har variation varit stor 1500-5000. Idag är urlakningen från kringliggande åkrar bekymmersam.

20160425_193917

Text: Lena Holmquist Bild: Lisbeth BorgströmLet the children play 24 april
Naturskyddsföreningen var en av många föreningar som deltog i ”Let the children play” i Sandskogen, med syftet att integrera svenska och nyanlända familjer.  De unga kvinnorna på bilden som hjälpte till heter Areej Edres och Nele Driesen.

Let the children play

Text: Raija Lanas Bild: Lisbeth BorgströmKlädbytardagen 16 april

Arrangemanget är landsomfattande och vi – Naturskyddsföreningen samarbetar med Avfallsenheten Ystad Kommun, Studiefrämjandet, Ystad Gymnasium, Naturskolan Marietorp, Fairtrade, Design Juniq och Ungdomens Hus. Samtliga intressenter visade ett stort engagemang och information spreds bl a via Ystads Allehanda, Facebook, Kommunens hemsida, Radio Active och Flyers.

Knappt 500 fina plagg för alla åldrar lämnades in och 329 fick nya ägare. Kvarvarande skänktes till Öppna Hjärtan. 106 personer passerade entréen. Stämning var på topp. Många besökare stannade länge, provade och kollade bland nyinkommet, fikade, lyssnade på musik och besökte Design Juniq´s och Margareta Sjö´s inspirationshörnor.

20160416 023

Text och bild: Lena HolmquistFlyttfågelsträcket vid Sandhammaren 10 april.

På vägen ner till Sandhammaren uppmärksammades
en rödspov på Ingelstorps marker.

Vi var 20 personer som följde sträcken längs kusten.
Ejder, småskrake, sjöorre, fiskmås, tärnor och trut.

Uppe bland ljungen njöt vi av en lugn och ljummen förmiddagsvind.
Matsäcken packades upp och avnjöts. Utsikten över sjön var
perfekt. Sindre Magnusson guidade oss på sin första
exkursion på Sandhammaren med Naturskyddsföreningen i Ystad.

Återtåget gick på skogsstigen och vi hörde gransångare, trädkrypare
och större hackspett.

Text och bild: Lisbeth Borgström


Plankton – live, med Sindre Magnusson 4 april

Den 4e april (Lancasterskolan) genomfördes ett föredrag med förevisning av levande plankton från hav och sjöar i Ystad.

Sindre Magnusson, nybliven ordförande i Ystads-kretsen, hade med sig mikroskop, adapter, kamera och projektor. Prylarna anslöts till vartannat och efter lite inledande mjukvarustrul (Camera Pro Control) funkade konceptet. Tyvärr blev projektionen ganska mörk (har hittat reglagen nu….) men det gick ändå att se en del. Planktonproverna var inhämtade från bl a Krageholmssjön, Kåsebergadammen och Ystads småbåtshamn. Det är fortfarande ganska tidigt på planktonsäsongen så proverna var relativt artfattiga men vi fick ändå se exempelvis:

Grönalg

Grönalg

Hoppkräfta

Hoppkräfta

Hoppkräftor (troligen den flercelliga djurgrupp som har störst volym på jorden), hjuldjur, stjärnformade kiselalger, grönalger och cyanobakterier (blågröna alger).

Sindre Magnusson berättade om vilken avgörande ekologisk betydelse plankton spelar för livet i havet och i sjöar, att hälften av syret kommer från marina plankton samt att den globala uppvärmningen hotar att svälta ut växtplanktonproduktionen ute på de öppna havet. Detta på grund av skarpare temperatursprångskikt.

Inspiration fr+Ñn Bosmina

Föredraget avslutades med att Sindre visade ett 20-tal tuschteckningar som inspirerats av plankton. Dessa och ytterligare 10 teckningar kommer att visas i Lund med vernissage den 23/4 (Bankgatan 15).

Text och bild: Sindre Magnusson


Pulken 28 mars

En grupp på 15 intresserade samlades för att åka de 6 milen till Pulken i närheten av Yngsjö. Vi ville se tranor liksom föregående år den 28 mars – dagen då rekorden slog för 2015 med 8600 övernattande tranor. Hur många finns det i år?

Längs vägen får vi se strandskator utanför Öja, vråkar och glador på flera platser och i närheten av Yngsjö får vi syn på en stor vit-svart fågel i skyn – EN STORK. När vi parkerat bilen är det TVÅ storkar som kretsar över våra huvuden.

Ute på ängarna finns det gott om tranor, ganska tysta och stillsamma, denna blåsiga men soliga eftermiddag. Några ligger till och med ner på marken medan andra tycks stå upp och vila. Många änder gör dem sällskap bl a skedand, bläsand, gravand, gräsand och en bit bort ligger ett svanpar.SONY DSCVår grupp samlas i grässluttningen för fika och gemenskap medan vi väntar på traktorn, som ska komma med säd till tranorna. Det dröjer. Vi får beskedet att vårbruket går förre tranornas mat. Tranorna blir otåliga och gör det lantbrukarna vill förhindra. På den nysådda åkern intill går en grupp tranor och äter sädskornen.SONY DSCStora flockar av tranor flyter in mot ängen och landar. Vi drar oss hemåt.

På Pulken-Vattenrikets hemsida fanns det på kvällen att läsa. Fjorårets rekord är tangerat. Måndagskvällens räkning av tranor gav minst 8600. Matningsområdet utökades men trots detta blev det trångt för fåglarna.

Text och bild: Lena HolmquistYstad kretsens årsstämma den 23 mars

24 deltagare bänkade sig framför podiet i Norreportsskolans matsal. Raija fick förtroendet att hålla i klubban och Bengt skrev protokollet. Formalia enligt agendan klarades av och styrelsen beviljades anvarsfrihet. Beslutades att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter plus 4 suppleanter. Valberedningen hade ingen ordförandekandidat, varpå Sindre föreslog att Raija skulle åta sig uppdraget eller att han själv kunde tänka sig uppgiften. Raija avböjde. Sindre presenterade sig och slutligen valdes han till ordförande för 2016.

/kompletterar med styrelsens sammansättning när protokollet finns tillgängligt/

Kerstin Svensson visade bilder, film och berättade om sin rundresa på Island.

Stämman avrundades med gemensamt fika och lotteri.

Text:Lena HolmquistMarsvinsholmsskogen 28 februari

En bilkaravan åkte via Charlottenlund och Ensligheten till parkeringen i Marsvinsholmsskogen. Vi – 19 deltagare – fick i uppgift att samla skräp samtidigt som vi tittade på naturen. Skogen är varierad; gammal kontra nyplanterad och kallhyggen. Fält med gran följs av lärkträd och lövträd av olika slag; som ek, bok och björk. Gulsparven, spillkråka och lärka ”pratade” till oss. En flock på elva vipor passerade en bit bort. Sveriges sydligaste bestånd av tibast blommade på bar kvist en bit från den skogsväg vi gick på. I utkanten av skogen fanns blommande hassel – den lilla intensivt röda.

tibast marsvinsholmNågra påsar med skräp blev resultatet.

Text och bild: Lena Holmquist Rapphöns måndag 15 februari

 Annelie Jönsson, fil.dr, berättar om förändringar i landskapet för att förbättra rapphönsens levnadsvillkor. 24 personer samlades i Lancesterskolan för att lyssna på detta föredrag. Studierna genomfördes i Högestad/Baldringe resp Torup, Vitaby. Antalet rapphönor har minskat med 85 % under åren 1950-1980 p g av förändringarna i jordbruket.

Fält/habitat skapades lämpliga för:

  •  häckning med högt tät gräs,
  • kycklingarnas tillväxt med gles vegitation och rikligt med insekter
  • vintern med högt tät vegitation ex hampa, cikoria, solros – rik på fröer.

Efter fem år (2002-2007) var populationen oförändrad i Högestad/Baldring, en liten ökning i Torup medan jämförelse i England visade på en drygt 500% ökning.

Varför denna skillnad? En diskussion följde och flera åhörare pekade på rovfåglarna och vildsvinens framfart.

Text: Lena Holmquist


Gamleå 31 januari

Vi parkerar nära Nybroåns mynning. Redan på infarten observeras en stor fågel – kan det vara en ormvråk? Väl ute vid Nybroåns strand lyfte fågeln och vi kan se dess kilformade stjärt med vita fjädrar – det är en minst femårig havsörn. Kan dagen börja bättre….

År 1812 antas Nybroån ha brutits sitt nya utlopp. Kvar mellan stigen och stranden finns idag ett sankt område med rik vegitation – detta är Gamleån.

016

11 förväntansfulla naturälskare följer stigen och studerar träden, bestämmer arter med hjälp av knoppar och bark, diskuterar fördelar med ekens pålrot och varför ”häx-”kvastar bildas ibland uppe i träden och ibland vid roten. Kvasten vid roten är mest sannolikt genetiskt betingad och kvastar uppe i träden beror oftast på sjukdom. Solen tittar fram och småfåglarna låter sig höras; talgoxar, nötväcka.023

Efter fikapausen fortsätter vi längs stranden fram till Nybroåns mynning.

Text och foto: Lena Holmquist