Rapporter 2017

De flesta rapporter hittar du numera på vår sida på Facebook.


Öja mosse 30 april

Vädret, sol och nästan vindstilla, gynnade vår utflykt på Öja mosse,
men det gjorde knappast fåglarna.

En storspov, en rödbena, en sävsparv, en glada, en trana, en ormvråk,
några ängspiplärkor, mossen är inte så fågelrik som den var för bara något årtionde sedan.

En spegel av den stora minskning som vadare och våtmarksfåglar har
drabbats av i Nordeuropa.

Bert Rydhagen