Rapporter våren 2014

Botanisk Exkursion 11 augusti

Botanisk exk 140811_2

Foto: Bert Rydhagen

Torkan hade verkligen påverkat Nybrofältets växtlighet. Gulmåran som annars lyser gul i augusti  var nästan överblommad.

Ängsvädd, backnejlika, rölleka, johannesört samt  en riklig mängd axveronika blommade fint.

Avslutningen gav en stark bild av solnedgången som färgade de nybildade åskmolnen. Först när vi var på hemväg i bilarna brakade åskan loss.

Lisbeth Borgström

 

Botanisk exk 140811_1

Fotot: Bert Rydhagen

 


Cykeltur Norra Sandskogen 21 juli

Cykelexkursion 140721 003

Foto: Lisbeth Borgström.

Cykelturen gick via Stridsvagnsspåret efter ett första stopp vid Skridskodammen där en häger gömde sig i vassen. Här informerade vi om grodinventeringen som gjorts i år.

Ännu ett stopp vid den nya nästan igenväxta dammen i början av spåret. Här som lövgroda och klockgroda hörs enligt inventeraren. Längs järnvägen stannade vi och diskuterade det planerade staketet.

Vi fick också se blomvass och en stor planta stormhatt innan vi kom ut på Ö. Sandskogsvägen. Hassellunden var fin att visa upp. Flera nötter finns på träden.

Vid 21-tiden återvände vi till staden via Militärvägen där vi tittade på klotpyrolan.

Lisbeth Borgström


 

Botanisk exkursion Kabusafältet 7 juli

Kabusa botanik 140707

Kerstin visar sandtäckande salt arv. Foto: Lisbeth Borgström.

Ännu en fin kvällsexkursion med Kerstin Svensson som ledare. Vi var 28 personer som njöt av kvällen och informationen.

Avslutningsvis samlades vi nere vid stranden där sjön låg stilla efter dagens åskväder.

 Lisbeth Borgström


 Vilda blommornas dag 15 juni

Vilda-blommornas-dag_140615

Skarviken. Foto. Lisbeth Borgström

Vi var 10 personer som vandrade i högt gräs på gamla betesmarken i Skarviken.

Blodnävan lyste liksom brudbröd. Gunnel hittade flera ovanliga växter och berättade om Tiggarranunkel.

Bert berättade om slutet av 80-talet då betet arrenderades av Naturskyddsföreningen.

Årets problem är att vi inte kan räkna med betande djur. Kanske får vi slå gräset på några ytor. Den smala käringtanden som är unik för stranden i Skarviken fann vi.

Lisbeth Borgström


Naturnatta och gökotta 5-6 juni

Naturnatta och gökotta 001_140606

På väg mot Järavallen. Foto: Lisbeth Borgström

Det var en fin Naturnatt vi 9 personer fick uppleva i Hagestad med Margareta Nörregård som ledare.

Vandringen började runt kl 20 och gick längs mossen mot Järavallen. När solen var på nergående hördes Nattskärra och Morkulla. Tillbaka när mörkret sänkt sig över naturenhördes Kattugglans rop.

Vi var 6 personer som övernattade och väcktes av fågelsången.  Vi hjälp av Christian Ejlertsson att känna igen rösterna. Näktergal, Svarthätta, Gök, Järnsparv m.fl. Efter morgonfika och en långpromenad bort till Zimmermans fd trädgård vid Tyke å fick vi uppleva Sommargyllingens tydliga vissling. Det blev svårt att slita sig från upplevelsen och vandra vidare mot nya fågelljud.

Lisbeth Borgström

Naturnatta-och-gökotta-008_

Aktivt lyssnade till fågelsången. Foto: Lisbeth Borgström

 


 

Djurrödsbäcken 24 maj

Djurrödbäcken-140524_Vatten

Vattenklöver. Foto: Lisbeth Borgström.

Gunilla Davidsson-Lundh guidade oss 23 personer från Ystad och Tomelilla först genom ett blött skogsområde med stengärde och djurstigar.
Här såg vi de första orkidéerna och smörbollar.  En tuff vandring. Betydligt lättare blev det när vi kom fram på vägen längs dalgången.

Vid Gamla Lövestad vägen gick vi ner i rikkärret. Där växte tätört, vattenklöver, majnycklar, mandelblom, smörbollar och svinrot.

Efter fikapausen vandrade vi längs vägen tillbaka till bilarna. Gunilla berättade om områdets historia . Burmanns karta från 1684. Många träd fälldes för Alunbrukets räkning i Verkalinjen.

Lisbeth Borgström


 

Gårdlösaleden 10 maj

Gårdlösa 140510

Foto: Lisbeth Borgström

5 personer for med tåget till Smedstorp och där mötte ytterligare 11 personer.

Sträckan från stationen till starten på vandringen var så pass lång att vi behövde transport ut och det ordnade sig bra.

När vi samlades för att ge oss iväg sjöng gök och näktergal. Det var bara för bra för att vara sant.

Vandringen gick på en ås högt bland de lövklädda träden. När vi kom fram på en äng med gamla bokar och ekar kunde vi slå oss ner på fasta bord och bänkar för att vila och fika.

Buskstjärnblommor, skogsvioler och blommande äppelträd lyste upp den gröna skogen.

Lisbeth Borgström


Åvandring 21 april

Norreå och Fröslövsbäcken 023

Norreå och Fröslövsbäcken. Foto: Lisbeth Borgström

Med Simon Lundin som guide vandrade 12 personer utmed Norreå som sedan övergick i Fröslövsbäcken.

Vi fick höra om hur ån utvecklats till en relativt god miljö för öring, bäckneonöga och ål. Så snart det växte träd på båda sidor ån var upplevelsen större. Träden ger en mycket bra miljö för en bäck.

När vi kom fram till Knappsdala sänkan såg vi hur bäcken rann i meandringar. Lärkor drillade och gullvivorna lyste på vallen.

Lisbeth Borgström


 Flyttfågelsträck 6 april

Flyttfågelsträcken 140406 005

En dimmig dag i Sandhammaren.

Inga sträck i dimman men en glad skara drog fram på stranden närmare bestämt 25 personer.

En mård hade dragit fram från skogen till vattnet och lämnat spår i sanden. Inga vadare syntes.

På återvägen i skogen stannade vi vid en större växtplats för Björnmossa.

Lisbeth Borgström


Fyledalens förkastningszon 23 mars

Kvartssandsbrottet i Fyledalen 003

Kvartssandsbrottet i Fyledalen. Foto: Lisbeth Borgström.

Vi var 43 personer från Ystad men blev över 70 när vi samlades i Eriksdal för att lyssna till Kalle Ljung, geolog från Lunds universitet.

Det var allt bra att Kalle kunde kliva upp på en av högarna för att alla skulle se och höra.

Vi stod på kanten av Fyledalen som bildades av smältvatten ifrån inlandsisen. Kvartsbrottet har däremot bildats genom förkastningsrörelser.

Det är inget stenbrott utan liknar mera ett grustag. Det beror på att lagren av sand och lera inte har förhårdnats. De är lika lösa nu som då de bildades en gång för 200 miljoner år sedan.

I vår tid började kvartssanden brytas här i Eriksdal år 1938.

Lisbeth Borgström


Årsmöte 19 mars

Havsörn i Trollfjorden vid Polcirkeln,w , FB

Havsörn i Trollfjorden vid Polcirkeln. Foto: Bosse Lasson.

Årsmötet hölls i Norreportskolans matsal. Efter mötet visade Bosse Lasson blider från ”Hurtigrutten – verdens vakreste sjoreise”

NFY’s styresle och övriga funktionär är:

Ordförande: Bert Rydhagen
Ledamöter: Bengt Celander, Helén Nilsson, Margareta L. Nörregård, Lisbeth Borgström, Kurt Ivarsson, Raija Lanas.
Suppleanter: Ingrid Wilén, Lena Holmqvist, Anja Larsson, Simon Lundin.
Revisorer: Kerstin Nilsson, Berit Larsson.
Revisorssuppl: Birgit Andersson, Bruno Andersson.
Valberedning: Sigun Rix (sammankallande), Göran Prahl, Christer Salomonsson.


Skarviken 15 mars

Skarviken-röjning-15-mars-0

Skarviken. Foto: Lisbeth Borgström

När vinden tappat i styrka var det en underbar eftermiddag i Skarviken.

Sågar och grensaxar hjälpte oss 7 personer  att röja undan nyponbuskar i betet. Violerna blommade.

Nästa gång vi besöker Skarviken blir på Vilda blommornas dag den 15 juni. Då blommar Skarviken.

Lisbeth Borgström


”Det vilda Skåne” 5 mars

Johan Hammar om Det vilda Skåne 001

Johan Hammar om ”Det vilda Skåne”. Foto: Lisbeth Borgström

Johan Hammar gav en inlevelsefull och medryckande upplevelse både och i  ljud och i bild från det vilda Skåne. Allt från Orrrspel på Djurholmens södra sluttningar på Hallandsåsen till för oss kända bilder av örn och glada i vår närhet.

Vi fick följa en kanotfärd utanför Kullaberg där möjligheten att möta en tumlare är stor.

Länkar: http://www.johanhammar.com och Stiftelsen Skånska landskap.

Lisbeth Borgström


 

Vintervandring 9 februari

Vintervandring 9 februari

Lyckåsstigen i Fyledalen. Foto: Lisbeth Borgström

Vi var 19 personer som i solsken först såg  8 kungs- och havsörnar på vingar över dalen.

Vid vilopausen längs stigen mittemot Benestads backar fick vi se ett bo av torrt gräs och halm byggt intill ett slånbärsnäste. Det var
vildsvinens bo. Både ingång och utgång syntes tydligt.

På återvägen såg vi en salskrake nere bland änderna. En mycket vacker vit andfågel med svart teckning över ögonen.

Riklig översvämning täcker dalen. En stor flock betande dovhjortar .

Lisbeth Borgström