Rapporter våren 2015Åvandring 22 november

10 personer deltog i åvandringen under ledning av Simon Lundin.

Kviedalsbäcken är ett biflöde till Kabusaån som rinner upp vid Bollerup, tyvärr är ån kulverterad från sin egentliga upprinningsplats. Vi vandrade söder om Tosterup. Havsöring finns det gott om o bäcknejonögat är den uråldriga arten. Åtgärderna vi har gjort har bekostats av vår förening, av kommunen samt en privatperson. Vi har planterat Al, Fågelbär, Oxel, Lönn, Hagtorn. Vi heter Kabusa och Skönadals fiskevårdsförening.

20151122_102018

Text: Simon Lundin Foto: Lisbeth Borgström


Krageholmssjön 15 november

Vi var 12 personer som lämnade Ystads regntunga skyar och fann Krageholm och Ellestadsjön
i torr och behaglig miljö. Benveden glödde röd och vacker vid Videsten. Roligvägen ledde oss ner
mot Ellestadsjön där vi rastade. 4 sittande örnar och 2 i flykt syntes. 2 skäggdoppingar och en glada
dessutom. Fröställningen från avenbok granskades. Ellestadsjön låg stilla.

Örn i sikte ???

Örn i sikte ???

Text och foto: Lisbeth Borgström


Bergsjöholmsskogen 18 oktober

Vi var 14 personer som åkte till Bergsjöholmsskogen, parkerade och vandrade längs vägen mot Skogshuset. På högra sidan vägen kunde vi ser ett flertal stora, mäktiga bokar med grenar ända ner till marken. Bert informerar om olika typer av skogsbruk och då insåg vi att dessa bokar har fått växa fritt – enbart påverkade av omkringväxande vegetation. Stammen på ett av dessa träd mätte 4,10 m i omkrets. 20151018 038Längre in i skogen fanns fler stora boke-träd. Fram med måttbandet. Nytt rekord omkrets 5,3 m. Allehanda lövträd och buskar går att finna i denna fantastiska ädellövskog – t ex ek, hassel, benved, al, ask, asp, gran och lärk. Efter en fikapaus mitt inne i denna ljuvliga skog,  fortsatte vi längs soptippens kant och kom plötsligt fram till en bok som kändes större än de tidigare. Fram med måttbandet igen. Mycket riktigt denna bok uppmätte 5,72 m i omkrets och en diameter motsvarande en manslängd. Detta blev den största boken denna dag. Frågan är ”finns det någon större i Bergsjöholmsskogen?”. 20151018 065En mäktig sälg med en omkrets på 3,55 m. Den näst största.20151018 072I lärkträdsbeståndet vid det gamla grustaget satt en flock korsnäbb och på vägen kröp en liten tordyvel.

Bergsjöholm är väl värt ett besök och beskrivs ofta som ett värdefullt område med rika markförhållanden och artrika fältskikt tillika unikt i Skåne genom att ha så många stora grova träd och död ved.

Text och bild: Lena Holmquist


Flyttfågelsträck vid Sandhammaren 27 september

En klar solig och vindstilla morgon samlades 14 Ysta-bor vid Biblioteket. Ute vid Sandhammaren väntade en stor klunga naturmänniskor. Totalt vandrade 48 personer ut mot standen. Ett fåtal mindre fågelsträck dök upp långt ute till havs med skrakar, ejdrar, gäss och tre stycken tranor. Kikarna riktades i stället mot Bornholm eller transporterna ute till havs. 20150928 004

Text och bild: Lena Holmquist


Sandskogensdag 13 september

DSCN1524

Håvning i dammen på Sandskogens Dag

Rätta svar till tipsrundan:

Barn:

 1.  X   kastanj
 2. 2   söm
 3. 1   grävling
 4. X   skata
 5. 2   lövgroda
 6. X   ruvar
 7. 1   gran
 8. 2   lingon
 9. 2   uttern
 10. 1   björnbär
 11. X   koltrast
 12. 2   spansk skogssnigel
 13. 2  den har två ljusa fläckar på ”kinderna”

Vuxen

 1.  1   hassel
 2.  X   Vassaån
 3.  1   kokong
 4.  2   klockgroda
 5.  X   restaurerad översilningsmark
 6.  1   vattenråd
 7. 2   en fisk
 8. X   larverna är giftiga för betande djur
 9.  1   Skånes västkust
 10.  2   Natura 2000
 11.  X   hannarna i bisamhällen
 12.  2   ca 125 meter
 13.  2   han brölar

 


Vadare Gislövshammar 15 augusti

En tidig morgon samlas 8 personer i Ystad för att åka till Skillinge och Gislövshammar för att vandra längskusten. Vid startpunkten anslöt ytterligare 6 fågelintresserade personer. Vi rundade udden i Gislövshammar för att gå mot Skillinge med den starka vinden i ryggen. Måsar, småskrakar, mellanskarvar dominerade i strandlinjen. Drillsnäpa, grönbena, gluttsnäpa, kustpipare, svartbena, strandskata hittade vi också. I en lugn bukt slog vi oss ner och nöjt av vårt medhavda fika och fåglarnas show.

Text: Lena Holmquist

GH-1

Foto. Helén Nilsson

 


Dag Hammarskjölds Park 16 juni

Karlssons dammar i solnedgång

Karlssons dammar i solnedgång


Årets andra besök i Dag Hammarskjölds Park bjöd på en stilla och härlig försommarkväll – veckan före midsommar. 27 personer deltog i vandringen och lyssnade på kommunekologena information om de första planerna på 1990-talets mitt fram till nuläget. Artrikedomen är bl a ett resultat av den frö- blandning som såddes in i området. Bert Rydhagen och Kerstin Svensson presenterade flera blommor och gräs: t ex sommarvicker (3 olika varianter), midsommarblomster, höskallra, fibblor, gullvivornas fröställningar, rödkämpar.

Text och foto: Lena HolmquistVilda blommornas dag  – Store Vång 14 juni

Vy utöver Store Vång

Vy utöver Store Vång

Store Vång – ett naturreservat i närheten av Kronovalls slott. Den böljande betesmarken har under hundratals år använts för slåtter och bete. Detta är förklaringen till den rika blomsterprakten.

Exkursionen är ett samarrangemang mellan Tomelilla och Ystad. Mattias och Marie-Louise vägledde oss (ca 35 personer varav 16 kom från Ystad) bland denna stora mängd blomster: gråfibbla, stenmåra, kärringtand, jungfrulin, gökblomster, skogssäv, kattfot, svärdslilja, ängsull, ärenpris, blåsuga, majnyckel, granspira, kärrspira, slåttergubbe, midsommarblomster, m fl.

Fler bilder från exkursionen finns under fliken Bilder.

Text och foto: Lena Holmquist


 Naturnatt i Skurupsbygden 5 juni

Skivarpsån vid Raby Foto: Lena Holmquist

Skivarpsån vid Raby
Foto: Lena Holmquist

Åtta förväntansfulla entusiaster lämnade Ystad för färd mot Skurup där ytterligare åtta deltagare tillkom inkl dagens ledare Rikard Bergendal från Vemmenhögskretsen. Färden gick genom Skurups kommun via Örsjö – Villie – Rydsgårdsgård – Raby – Brodda – Saritslöv – Stjerneholm där vi lyssnade efter fågel- och grodläten. Fåglarna sjöng flitigt bl a nektergal, kärrsångare, svarthätta, gök, taltrast m fl. Ätlig groda och lövgroda spelade efter mörkrets inbrott. Kornknarren, som vi lyssnade extra noggrant efter,  lyste med sin frånvaro. Över våra huvuden flög ormvråk och kungsörn och på marken såg vi bl a dovhjort, harar, fasantuppar, grav- och gräsänder.

En stor ask fångade mångas intresse och kikarna nyttjades. Vad är det för nåt uppe i trädet? Titta på bilderna och lös mysteriet!

Den mörka fläcken markerad

Den mörka fläcken markerad Foto: Ragnar Andrén

Svaret! Påfågeltupp

Svaret! Påfågeltupp Foto: Ragnar Andrén

Text: Lena Holmquist


Norra Promenaden 28 maj

Under regntunga skyar samlades 16 personer i Norra promenaden för att under ledning av Planteringsvännerna titta på blommande träd och buskar. Vi stannade vid den gulblommiga kastanjen på åkantens utsida. De övriga kastanjerna i parken är av den vanliga vita sorten. Pagodträdet har ännu inte slagit ut och ser lite lidande ut (näringsbrist eller ålder?). Tulpanträdet tvärs över gräsmattan har flera knoppar och förväntas slå ut i början av juli. Vi tittade vidare på avenboken, valnöten och blodboken innan vi fortsatte in i magnolia-parken bakom scenen. Här finns flera sorter med olika blomningstider, former och färger. Deras rötter är ytliga och mycket känsliga. åre 20150522 027 Magnolia i Norra Promenaden åre 20150522 038

Några följde med till Klostret för att titta på Näsduksträdet/Duvträdet, som dagen till ära blommade rikligt.

Text och bild: Lena Holmquist


Vressel 23 maj

På plats vid Björka kyrka startade vi vandringen i försommargrönska i området som restaurerats  och återgår till översvämningsäng. Kävlingeprojektet startade 2009 och har nu kommit ner till Björkån. Här ska nu transporten av näringsämnen minska och den biologiska mångfalden öka. Akvedukterna är kvar och vittnar om gamla tiders 1800-tal. Över området flög fiskgjusen och på marken blommade knölsmörblomman.

Vi var 14 personer som njöt av kvällen vid Björka.

Björka akvedukten

Text: Lisbeth Borgström


Dag Hammarskjöldspark den 12 maj

20 deltagare samlades en kylig och blåsig kväll på ICA Kvantums parkering för att studera träd och buskar i Östra delen av Dag Hammarskjöldspark. Kerstin Svensson lotsade oss under sakkunnig ledning mellan de olika träd- och buskarterna och visade på olikheter i blad- nerv- och blomformationer. Minst 20 olika arter fick vi bekanta oss med, däribland vårtbjörk, ek, alm, lönn, hagtorn, sälg, ask, hassel, körsbär, olvon och hägg.

På höjden vid ”pulkabacken” är utsikten fantastisk med vy bortöver Hammarsbackar, Köpingebro, Öja, Folkestorp och Hedskoga.

Text: Lena Holmquist (bild kommer)


Skogsvandring den 26 april

Vi träffades vid Marietorp i Sandskogen. Det var 17 personer, som stannade på första anhalten vid två av Sandskogens fem evighetsträd. Ena är en gammal ek och den andra är en ask, båda försedda med märkning.

Promenaden fortsatte till det nyplanerade och inhängnade områdena. Där kommunekologen informerade om det kommunala reservatet Norra Sandskogen samt den gallringen och nyplanteringen som skett. Endast lövträdsplantor har satts. En och annan tall har sparats.Nyplantering

Strandvallarna sträcker sig längs kusten – den 10:e ligger närmast Östersjön och den första hittar vi vid Öja mosse. Den äldsta skapades för ungefär 7 000 år sedan dvs vallen ute vid Öja mosse. Vi stannande och fikade där vallarna ligger tät.

Strandvall i Sandskogen

Längs promenadvägen underhölls vi av taltrast, bofink, talgoxe, hackspett m fl och på marken bildade harsyran en vit matta.

Text och foto: Lena Holmquist


Återbruksdag på biblioteket 18 april

Återbruksdagen är ett samarrangemang med biblioteket och en riksaktivitet. Många hade lämnat in kläder och böcker i förväg och när portarna öppnades strömmade både personer som ville lämna och byta in. De första timmarna blev det trångt i klädbytarrummet. Alla åldrar ville vara med och byta. I barnens bibliotekshörna skapade skrotorkesterna både nya instrument och nya toner – allt under stor glädje. I en annan del blev t ex gamla T-shirt vackert smyckade väskor. På bokbytarbordet kunde barnen byta sin gamla bok mot en bättre begagnad och de vuxna hittade också ett och annat läsbart.

Uppskattningsvis fick minst 200 plagg nya ägare.

20150419 Konstgillet 103 20150419 Konstgillet 109

Text och foto: Lena Holmquist


Flyttfågelsträck vid Sandhammaren 12 april

En solig men blåsig morgon sammanstrålar 23 personer vid Sandhammaren. Promenaden följer stranden västerut. Fågelsträcken ligger långt ute vid horisonten, i medvinden glider dom snabbt framåt (mycket snabbaren än de 50-60 km dessa fåglar brukar kunna uppnå). Vi kan urskilja ejder och vitkindade gäss. En ensam, lite vilsen trana flyger in över land. Havstrut, småskrak, havsörn och sädesärla ser vi också.

SONY DSC

Efter en näringsberikande paus åkte sällskapet vidare till den s.k. Decca-stationen där uppvindarna lockar till fågeluppvisning. Idag såg vi kärrhök, sparvhök, glada och 4 st tranor.

Text och foto: Lena Holmquist


Pulken 28 mars

Här kommer vi.

Här kommer vi.

14 förväntansfulla män och kvinnor åkte från Biblioteket i Ystad och strålade efter en timmes bilresa samman med ytterligare fyra deltagare. Mängder av bilar, ännu fler människor och tusentals tranor mötte oss direkt vid ankomsten liksom tranornas trumpetande.

Evert Valfridsson, ornitolog informerade om utfodringen av tranorna. Lantbrukarna, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen m fl organisationer finansierar spridningen av 26-27 ton korn under tre veckor. Detta gör man eftersom tranorna annars äter utsädet på de nysådda åkrarna.

Klart för landning

Klart för landning

Ca 30 000 tranor häckar i vårt avlånga land, varav 600 i Skåne. Räkningen tidigare på dagen sa att 7300 tranor fanns vid Pulken. Medan vi besökte området kom större och mindre flockar. På kvällen summerade Evert Valfridsson antalet till 8600. Det högsta antal som någonsin noterat i Pulkens historia. Antalet människobesökare slog också nytt rekord denna vårliga och  soliga dag.

Det var inte bara tranor och människor som besökte Pulken; många arter av änder, sångsvanar, havsörn mfl.

SONY DSC

 Text och foto: Lena Holmquist


Årsmöte 18 mars

Årmöte 2015 NFY

Kurt Ivarsson avtackas för sina år i NFY av Bert Rydhagen – som själv också blev avtackad för hans år i NFY.

Årsmötet hölls i Sjövärnskårens lokaler.

Bert Rydhagen och Kurt Ivarsson avtackades efter att ha valt att lämna sina uppdrag. Bert efter 28 år och Kurt efter att ha varit med sedan föreningen startade 1973.  Bert fortsätter i föreningen som suppleant och Kurt kommer vi även i fortsättningen att få möta vid våra exkursioner.

Efter mötet visade Lena Holmquist bilder från ”Kryssning Färöarna – Island – Orkneyöarna”. 

NFY’s styresle och övriga funktionär är:

Ordförande: Vakant
Ledamöter: Bengt Celander, Helén Nilsson, Margareta L. Nörregård, Lisbeth Borgström, Raija Lanas., Lena Holmquist
Suppleanter: Ingrid Wilén, Bert Rydhagen, Anja Larsson, Simon Lundin.
Revisorer: Kerstin Nilsson, Berit Larsson.
Revisorssuppl: Birgit Andersson, Bruno Andersson.
Valberedning: Sigun Rix (sammankallande), Göran Prahl, Christer Salomonsson.


 Vintervandring/Örnlunk 8 februari


Fyledalen 0802

Idag var vi 15 personer på dagens Vintervandring längs Lyckåsstigen i Fyledalen. Vinden från norr var kall och frisk men så snart vi kom in på stigen ner genom dalen mötte oss solstrålarna. Vi fick se både unga och gamla
örnar i luften.
Två sångsvanar syntes i vattnet liksom smådopping och krickor.
Kurt Ivarsson ledde oss till en öppen plats där vi i skydd av trädridån intog dagens fika. Solen strålade från en
klar himmel och två kungsörnar uppehöll sig över Benestads backar.

Foto och text: Lisbeth Borgström


 Trettondagslunken 6 januari


Örnlunk 0106

I behaglig mild vintertemperatur vandrade vi 45 förväntansfulla deltagare från Gydarp ner till Navröds naturreservat. Redan ute på höjden med utsikt över Sövdesjön såg vi en havsörn sitta och spana ner i vattnet. De gula benen lyste i solen. Tack vare tubkikarna fick vi även se det gamla havsörnsparet sitta i sitt bo söder om Sövde kyrka. Kurt Ivarsson ansåg det vara mycket ovanligt att se dem sitta där. På stigen österut kunde vi se en havsörn sitta på isen en lång stund. Strax lyfte den enorma fågeln.

5 korsnäbbar var i full gång att skala lärkträdets kottar när vi återvände till Gydarp.

Text och foto: Lisbeth Borgström