Oxhagen & Ållskog lördag 3 juni

Oxhagen & Ållskog – Ystads senaste Naturreservat

Efter en 35 år lång process har så äntligen Oxhagen naturreservat blivit verklighet. Beskedet kom så sent som i december 2016, då regeringen avslog ett överklagande till regeringen. Oxhagen/Ållskog är beläget cirka 11 km norr om Ystad och arealen uppgår till 176,3 hektar. Här finns mycket artrika torra hedar, kalkfuktängar, ädellövskog, lövsumpskog och vattenmiljöer. Tillsammans med de angränsande naturreservaten Skoghejdan och Svartskylle uppgår den sammanhängande naturbetesmarken till över 5,5 kvadratkilometer, varav cirka 3,2 ligger inom Ållskog. Hela området utgör en fullständigt unik rest av de förr vidsträckta utmarksbeten som fanns i Baldringe socken. Trakten var bebodd redan på bronsåldern vilket gamla hägnader och ryggade åkrar vittnar om. Den biologiska mångfalden är exceptionellt hög och det finns åtskilliga rödlistade arter i området. Det gäller särskilt kärlväxter, svampar, grodor, fjärilar, skalbaggar och fåglar. Paul Axelsson & Bert Rydhagen guidar oss i området. För den som vill veta mer om området rekommenderas läsning av årets Ystads Natur!

Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen

Att tänka på: Ta med fika, lupp och kikare

Ansvarig: Bengt Celander, bengtcelander@hotmail.com, 0709-299 588

Fyledalen söndag 28 maj

Fladdermöss och musslor i Fyledalen

Detta kan bli något alldeles extra. Fyledalen är förstås extremt vacker så här års. Vi kommer därtill att rikta blickarna mot särskilt exklusiva aspekter: målarmusslor och fladdermöss.

Den tjockskaliga målarmusslan har återinplanterats i Fyledalen på samma gång som ån förlängts med 700 meter – återskapad meandring. Detta har skett med hjälp av bidrag från EU och Naturvårdsverket, 2012-2015. Vi hoppas få med oss fd projektledaren Ivan Olsson ut i fält, så att vi får höra hela berättelsen. Målarmusslan är kräsen vad gäller livsmiljön. Vad vi hört så här långt har återintroduktionen lyckats. Denna är den mest hotade europeiska sötvattenmusslan.

Fyledalen är Sverige bästa fladdermuslokal – 17 av totalt 19 i Sverige observerade arter. Här finns livskraftiga populationer av de utrotningshotade arterna barbastell och fransfladdermus. Bästa fladdermuslokalen kräver en särskilt bra exkursionsledare, inklusive detektor, och det blir glasblåsaren Espen Jensen från Höör.

Tid & plats för samling: 17.30, Ystads bibliotek/parkeringen

Att tänka på: Ta med fika!

Ansvarig: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 070-044 78 16

Ingelstorps mosse 14 maj

Vi lyssnar efter grodor och fåglar, får koll på vilka blommor som blommar samt uppdaterar oss om läget vad gäller länsstyrelsens skötsel av naturreservatet.

Tid & plats för samling: 17.00, Ystads bibliotek/parkeringen

Att tänka på: Ta med stövlar/kängor, kikare, lupp och bestämningslitteratur.

Ansvarig: Margareta Nörregård, hage44@swipnet.se, 0411-52 61 30

Kristianstads vattenrike – fåglar 6 maj

Vi besöker de bästa fågellokalerna i Vattenriket: Håslös ängar, Äspet, Hercules dammar, Pulken med Egeside träsk och Linnerundan. Artbestämning i samarbete J Har vi tur ser vi den alltmer akut utrotningshotade rödspoven!

Tid & plats för samling: 07.00, Ystads bibliotek/parkeringen

Att tänka på: Ta med kikare, tubkikare, fågelbok, stövlar/kängor och en hel del fika!

Ansvarig: Lisbeth Borgström, lisbeth.borgstrom@telia.com, 0730-455 212

Föranmälan för er som ej har bil!

 

Öja mosse & Sandskogen 30/4

Bert Rydhagen leder exkursion till Öja mosse och Sandskogen. Det blir blommor och fåglar. Vi kommer att ta upp naturvårdsfrågor och områdets historik. Hur påverkas områdena av Ystads expansion? Hur sköts naturreservatet i Sandskogen?

Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen

Att tänka på: Ta med kikare, lupp, flora och fika

Ansvarig: Bert Rydhagen, bert.rydhagen@telia.com, 0706-599 672

Vandring längs med åarna 23 april

23/4 (Söndag) Vandring – Mossabäcken, Tyge å & Rökillebäcken (även Hagestads mosse)
Vi fullföljer föreningens tradition att utforska naturen längs med åarna i kommunen och denna gång har turen kommit till det sydöstra hörnet. Fokus på fåglar och botanik. Simon Lundin är exkursionsledare.
Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen
Att tänka på: Kängor/stövlar är lämpligt. Kikare, lupp, flora, fågelbok och fika är bra att ha med.
Ansvarig: Margareta Nörregård, hage44@swipnet.se, 0411-52 61 30

Ejderns Dag, Kåseberga, 8 & 9 april

8 & 9 april (Lördag & Söndag) Ejderns dag i Kåseberga
I början på april kulminerar sjöfågelsträcket i Kåseberga. Det är ett mäktigt skådespel att se tiotusentals ejdrar tillsammans med andra dykänder, simänder, doppingar, skarvar, gäss, vadare, måsar, trutar, tärnor, svanar, labbar, alkor och hägrar. Passerande fåglar kommer att visas på tv-skärmar, i mediaglasögon och i vanliga tubkikare. Rörliga bilder och en serie med just tagna foton (ett team jobbar i fält) kommer att kommenteras och analyseras av duktiga fågelskådare.

Vi hoppas kunna ge många människor möjligheter att se det som vanligen enbart kunniga och erfarna fågelskådarna ser. Vi kommer också att genomföra föredrag som handlar om hur populationsutvecklingen ser ut för de arter som passerar och vad som påverkar förändringar.

Ytterligare ett tema kommer att vara: närlandskapets natur och då särskilt betydelsen av att bibehålla och återskapa våtmarker, översilningsängar och meandrande åar. Detta är första året som Ejderns dag genomförs och det är tänkt som ett årligen återkommande evenemang.
Tid & plats för samling: Evenemanget genomförs 07.00-16.00 respektive dag. Platsen är Kåseberga hamn. Närmare information kommer att finnas på plats.
Att tänka på: Ta med varma kläder, kikare och tubkikare. Information om evenemanget kommer att uppdateras fortlöpande: www.facebook.com/snfystad1/
Ansvarig: Sindre Magnusson och arbetsgrupp som jobbar specifikt med Ejderns dag. Kontakt: zindres@live.se, 070-214 43 67

Klädbytardag den 1 april

Årets klädbytardag på Ungdomens hus i Ystad den 1 april kl 10-13.

Ta med max 10 fina och fräscha plagg som du inte använder längre och byt mot nya. Bra både för plånboken och miljön. Stylister hjälper dig med tips, möjlighet till ändringar, utställning av återbruk och redesign. Klädbytardagen vänder sig till alla åldrar och är HELT GRATIS!

Information Lena Holmquist, 073 806 45 84

 

5/3 (Söndag) Tillfälliga våtmarker

Tidigt på våren bildas det (vissa år) tillfälliga våtmarker. Det beror på mycket vatten i kombination med långsam dränering. Detta kan ge en bild av var det borde finnas permanenta våtmarker, om inte utdikningen genomförts. Det är intressant information inför framtida åtgärder för att förmå markägare att återskapa våtmarker på rätt ställen. Det blir en kombination av några säkra stopp och lite chansningar. Sindre Magnusson, Charlotte Lindström och Simon Lundin leder exkursionen.

Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen

Att tänka på: Ta med kikare

Ansvarig: Sindre Magnusson, zindres@live.se, 070-214 43 67