Båtutflykt Ystad 13 augusti – OBS: Föranmälan!

** Inställt p.g.a. hårda vindar **

13/8 (Söndag) Vad för liv finns på havets botten – båtutflykt med Patrik P-dyk

Vi kommer att använda bottenskrapa för att undersöka vad det finns för liv på havets botten – utanför Ystad. Vilka organismer döljer sig i ålgräsängarna? Finns det botten som är död? Vet du hur en havsborstmask ser ut? Vad är ett spökgarn? Vart ligger det gamla skeppsvrak? Det kommer att finnas marinbiologisk kompetens med på turen. Turen tar upp till 4 timmar.

Tid & plats för samling: Tur 1: Vi träffas 09.00, Vårdcentralen Nova – kliniken/Vårdcentral (Spanienfararegatan). Sedan går vi till båten. Om det finns tillräckligt stort intresse blir det en tur 2 med samling 13.30 på samma plats.

Att tänka på: Föranmälan krävs. Sista anmälningsdag är 8 augusti. Det kostar 200 kr per person att delta.

Ansvarig: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 070-044 78 16

Hörjelgården söndag 9 juli

Hörjelgården

Hörjelgården med omgivande marker – som ägs av länsförbundet – är en rest av det gamla kulturlandskapet.Ambitionen är att sköta en bit mark på sätt som minner oss om 1700-talet. Det handlar om slåtterängar, små åkertegar och betad utmark.
En viktig del av stiftelsen Hörjelgårdens arbete handlar om praktisk naturvård i form av skötsel och återskapande av värdefulla biotoper. Markvården syftar till att dels behålla de naturvärden som finns, dels öka utrymmet för trängda arter som är beroende av traditionell hävd.

Stiftelsens ordförande, Bengt Nihlgård, kommer att guida oss på plats.

Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen, 09.30 på Hörjelgården.
Att tänka på: Ta med fika, kikare och lupp
Ansvarig: Bert Rydhagen, bert.rydhagen@telia.com, 0706-599 672

 

Fjärilar i Sandhammaren söndag 11 juni

Fjärilar i Sandhammaren
Vilka fjärilar kan vi hitta i Sandhammarens naturreservat? Mångfalden är stor. Kanske ser vi fler fjärilar i år än under fjorårets exkursion? I år följer vi fjärilsforskaren Lars Pettersson i spåren. Förutom att forska om fjärilar vid Lunds universitet, så samordnar han fjärilsövervakningen. Han kommer att berätta om de olika fjärilarna som vi ser och även ge tips på hur man kan locka fjärilar till sig.
Tid- och plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen. Sandhammarens parkering kl 9.30.
Att tänka på: Ta med fika, håv och burk.
Ansvarig: Kerstin Svensson, kerstinharriet@gmail.com

Oxhagen & Ållskog lördag 3 juni

Oxhagen & Ållskog – Ystads senaste Naturreservat

Efter en 35 år lång process har så äntligen Oxhagen naturreservat blivit verklighet. Beskedet kom så sent som i december 2016, då regeringen avslog ett överklagande till regeringen. Oxhagen/Ållskog är beläget cirka 11 km norr om Ystad och arealen uppgår till 176,3 hektar. Här finns mycket artrika torra hedar, kalkfuktängar, ädellövskog, lövsumpskog och vattenmiljöer. Tillsammans med de angränsande naturreservaten Skoghejdan och Svartskylle uppgår den sammanhängande naturbetesmarken till över 5,5 kvadratkilometer, varav cirka 3,2 ligger inom Ållskog. Hela området utgör en fullständigt unik rest av de förr vidsträckta utmarksbeten som fanns i Baldringe socken. Trakten var bebodd redan på bronsåldern vilket gamla hägnader och ryggade åkrar vittnar om. Den biologiska mångfalden är exceptionellt hög och det finns åtskilliga rödlistade arter i området. Det gäller särskilt kärlväxter, svampar, grodor, fjärilar, skalbaggar och fåglar. Paul Axelsson & Bert Rydhagen guidar oss i området. För den som vill veta mer om området rekommenderas läsning av årets Ystads Natur!

Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen

Att tänka på: Ta med fika, lupp och kikare

Ansvarig: Bengt Celander, bengtcelander@hotmail.com, 0709-299 588

Fyledalen söndag 28 maj

Fladdermöss och musslor i Fyledalen

Detta kan bli något alldeles extra. Fyledalen är förstås extremt vacker så här års. Vi kommer därtill att rikta blickarna mot särskilt exklusiva aspekter: målarmusslor och fladdermöss.

Den tjockskaliga målarmusslan har återinplanterats i Fyledalen på samma gång som ån förlängts med 700 meter – återskapad meandring. Detta har skett med hjälp av bidrag från EU och Naturvårdsverket, 2012-2015. Vi hoppas få med oss fd projektledaren Ivan Olsson ut i fält, så att vi får höra hela berättelsen. Målarmusslan är kräsen vad gäller livsmiljön. Vad vi hört så här långt har återintroduktionen lyckats. Denna är den mest hotade europeiska sötvattenmusslan.

Fyledalen är Sverige bästa fladdermuslokal – 17 av totalt 19 i Sverige observerade arter. Här finns livskraftiga populationer av de utrotningshotade arterna barbastell och fransfladdermus. Bästa fladdermuslokalen kräver en särskilt bra exkursionsledare, inklusive detektor, och det blir glasblåsaren Espen Jensen från Höör.

Tid & plats för samling: 17.30, Ystads bibliotek/parkeringen

Att tänka på: Ta med fika!

Ansvarig: Raija Lanas, raija.lanas@edu.ystad.se, 070-044 78 16

Ingelstorps mosse 14 maj

Vi lyssnar efter grodor och fåglar, får koll på vilka blommor som blommar samt uppdaterar oss om läget vad gäller länsstyrelsens skötsel av naturreservatet.

Tid & plats för samling: 17.00, Ystads bibliotek/parkeringen

Att tänka på: Ta med stövlar/kängor, kikare, lupp och bestämningslitteratur.

Ansvarig: Margareta Nörregård, hage44@swipnet.se, 0411-52 61 30

Kristianstads vattenrike – fåglar 6 maj

Vi besöker de bästa fågellokalerna i Vattenriket: Håslös ängar, Äspet, Hercules dammar, Pulken med Egeside träsk och Linnerundan. Artbestämning i samarbete J Har vi tur ser vi den alltmer akut utrotningshotade rödspoven!

Tid & plats för samling: 07.00, Ystads bibliotek/parkeringen

Att tänka på: Ta med kikare, tubkikare, fågelbok, stövlar/kängor och en hel del fika!

Ansvarig: Lisbeth Borgström, lisbeth.borgstrom@telia.com, 0730-455 212

Föranmälan för er som ej har bil!

 

Öja mosse & Sandskogen 30/4

Bert Rydhagen leder exkursion till Öja mosse och Sandskogen. Det blir blommor och fåglar. Vi kommer att ta upp naturvårdsfrågor och områdets historik. Hur påverkas områdena av Ystads expansion? Hur sköts naturreservatet i Sandskogen?

Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen

Att tänka på: Ta med kikare, lupp, flora och fika

Ansvarig: Bert Rydhagen, bert.rydhagen@telia.com, 0706-599 672

Vandring längs med åarna 23 april

23/4 (Söndag) Vandring – Mossabäcken, Tyge å & Rökillebäcken (även Hagestads mosse)
Vi fullföljer föreningens tradition att utforska naturen längs med åarna i kommunen och denna gång har turen kommit till det sydöstra hörnet. Fokus på fåglar och botanik. Simon Lundin är exkursionsledare.
Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen
Att tänka på: Kängor/stövlar är lämpligt. Kikare, lupp, flora, fågelbok och fika är bra att ha med.
Ansvarig: Margareta Nörregård, hage44@swipnet.se, 0411-52 61 30

Ejderns Dag, Kåseberga, 8 & 9 april

8 & 9 april (Lördag & Söndag) Ejderns dag i Kåseberga
I början på april kulminerar sjöfågelsträcket i Kåseberga. Det är ett mäktigt skådespel att se tiotusentals ejdrar tillsammans med andra dykänder, simänder, doppingar, skarvar, gäss, vadare, måsar, trutar, tärnor, svanar, labbar, alkor och hägrar. Passerande fåglar kommer att visas på tv-skärmar, i mediaglasögon och i vanliga tubkikare. Rörliga bilder och en serie med just tagna foton (ett team jobbar i fält) kommer att kommenteras och analyseras av duktiga fågelskådare.

Vi hoppas kunna ge många människor möjligheter att se det som vanligen enbart kunniga och erfarna fågelskådarna ser. Vi kommer också att genomföra föredrag som handlar om hur populationsutvecklingen ser ut för de arter som passerar och vad som påverkar förändringar.

Ytterligare ett tema kommer att vara: närlandskapets natur och då särskilt betydelsen av att bibehålla och återskapa våtmarker, översilningsängar och meandrande åar. Detta är första året som Ejderns dag genomförs och det är tänkt som ett årligen återkommande evenemang.
Tid & plats för samling: Evenemanget genomförs 07.00-16.00 respektive dag. Platsen är Kåseberga hamn. Närmare information kommer att finnas på plats.
Att tänka på: Ta med varma kläder, kikare och tubkikare. Information om evenemanget kommer att uppdateras fortlöpande: www.facebook.com/snfystad1/
Ansvarig: Sindre Magnusson och arbetsgrupp som jobbar specifikt med Ejderns dag. Kontakt: zindres@live.se, 070-214 43 67